Skip to content Skip to footer

Specjaliści - ul. Gdańska 27, Bydgoszcz

Psychiatra

lek. Patrycja Dombrowska

Psychiatra

Jestem rezydentem psychiatrii, ukończyłam Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych, Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.  W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego pacjentaNieustannie poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach i śledzenie najnowszych doniesień z dziedziny Psychiatrii.

lek. Anna Sobczak-Łągwa

Psychiatra

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Klinice Psychiatrycznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Do każdego pacjenta podchodzę w sposób indywidualny i rzetelny, starając się postawić właściwą diagnozę, która umożliwi wdrożenie prawidłowego, dalszego leczenia. 

Psycholog | Psychoterapeuta

Aleksandra Osińska

Psycholog, psychoonkolog

Ukończyłam Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z tytułem magistra psychologii. Od razu po studiach rozpoczęłam pracę w zawodzie, jednocześnie mogąc realizować swoją pasję, jaką jest właśnie psychologia. Ukończyłam również studia podyplomowe z psychoonkologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w dodatkowych kursach i szkoleniach z zakresu udzielania profesjonalnej pomocy.


Agnieszka Kacprzykowska

Psycholog, psycholog dziecięcy

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam również
pierwszy poziom kursu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywałam m.in. na praktykach w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielając wsparcia osobom będącym w kryzysie. Na co dzień pracuję wspierając rozwój społeczno-emocjonalny dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami w spektrum autyzmu oraz ADHD.

W procesie terapeutycznym najważniejsze jest dla mnie podążanie za potrzebami klienta budując tym samym atmosferę zaufania i zrozumienia.


Julia Zboralska

Psycholog

Studiowałam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już w trakcie studiów zdobywałam doświadczenie zawodowe w pracy z Pacjentami na oddziałach szpitalnych i w ośrodku zajmującym się terapią dzieci, młodzieży i rodzin.

Ukończyłam liczne szkolenia i kursy, w tym dwuetapowy kurs z terapii koherencji, szkolenie z udzielania wsparcia osobom zmagającym się z zaburzeniami depresyjnymi i szkolenie z diagnozowania trudności intelektualnych u dzieci i młodzieży, według najnowszych narzędzi diagnostycznych.


Ewelina Matuła

Psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym

Jestem absolwentką Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już na ostatnich latach studiów rozpoczęłam kształcenie na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Następnie kontynuowałam naukę w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą poszerzyłam o dwuletni, podyplomowym kurs z Psychodynamicznej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.


Martyna Marzec

Psycholog, kryminolog, psychotraumatolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, w trakcie kształcenia z zakresu seksuologii klinicznej


Jestem absolwentką studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a zarazem studiów licencjackich na kierunku kryminologia na tej samej uczelni. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychiatria i psychologia sądowa na Uniwersytecie Łódzkim oraz psychotraumatologia na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tym samym tytuł psychotraumatologa. Dodatkowo posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Mam za sobą liczne kursy i szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii, w tym między innymi: I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), I i II stopień Treningu Zastępowania Agresji (TZA), półroczny kurs Interwencji Kryzysowej, szkolenie z zakresu interpretacji Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości (MMPI-2). 

Małgorzata Witkowska

Psychoterapeuta, psychoterapeuta par, interwent kryzysowy, konsultant rodzicielski

Jestem psychoterapeutą. W swojej praktyce pomagam osobom dorosłym i młodzieży w sytuacjach trudnych, kryzysowych, ale też wtedy, kiedy celem jest wspieranie rozwoju. Wspólnie z pacjentami staram się wypracować najlepsze i realne rozwiązania. Podstawowym nurtem, który wykorzystuję, jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (I i II stopień), Dialog Motywujący, Terapia Poznawczo – Behawioralna oraz elementy Terapii Schematu.

Ukończyłam szkolenie z Programu Ograniczania Picia. Ponadto opieram się również na założeniach Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), a także na podejściu ericksonowskim. W pracy koncentruję się przede wszystkim na poszukaniu zasobów i sposobów wyjścia z trudnej sytuacji oraz na wprowadzaniu w życie realnych i akceptowalnych dla pacjenta rozwiązań i zmian.

Agata Mitke

Psycholog

Jestem absolwentką psychologii o specjalności psychologia kliniczna Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Ukończyłam studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR) w stopniu podstawowym i zaawansowanym oraz zostałam przyjęta w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR. Posiadam także uprawnienia pedagogiczne.
 
Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży powyżej 13 roku życia, doświadczających trudności w obszarze emocjonalnym, społecznym, zawodowym, wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych, konsultacje i psychoedukację.

dr Daria Wojtkiewicz

Pedagog specjalny, Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, Trener Biofeedbeck, Terapeuta RTZ, Terapeuta TSR w trakcie szkolenia, Doradca zawodowy

Posiadam stopień doktora, który uzyskałam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, tam też zdobyłam wieloletnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego. Od 20 lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych i rozwijania własnego potencjału, w tym także osób neuroróżnorodnych. Prowadzę również terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych.

Hanna Szewczyk

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Ukończyłam Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z tytułem magistra psychologii. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami. Prowadziłam zajęcia grupowe i warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci, prelekcje dla rodziców. 
 
W pracy psychologa ważne jest dla mnie świadczenie profesjonalnej pomocy zgodnej ze standardami etyki oraz najnowszą wiedzą z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych, a także uważne słuchanie, empatia oraz nawiązanie bezpiecznej i nieoceniającej relacji.

Hanna Rajek

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem z ponad 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w ramach czteroletniego kursu psychoterapeutycznego w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej w akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej szkole psychoterapii Crescentia w Toruniu.

W swojej pracy dążę do nawiązania bliskich relacji terapeutycznych opartych na zaufaniu, bezpieczeństwie, autentyczności oraz szczerości. Jestem osobą, która wierzy, że zmiany – mimo że bywają trudne i okresowo przerażające – są potrzebne, a człowiek jest w stanie im podołać, jednak czasem potrzebuje wsparcia. To właśnie to zadanie dla psychologa, czyli pomoc drugiemu człowiekowi, daje mi radość i satysfakcję.

Coaching

Barbara Górka

Coach

Na moje życie zawodowe składa się kolorowa pajęczyna utkana z wielu pasji. Z wykształcenia jestem lingwistką, zainteresowania zaprowadziły mnie ku zarządzaniu projektami oraz marketingowi, a otwarte na drugiego człowieka oko i serce pokierowały ku coachingowi. Setki godzin pracy z klientami i pacjentami pozwoliły mi zebrać doświadczenie oraz utwierdzić się w przekonaniu, że wspieranie ludzi w procesach rozwojowych jest moją pasją.