Skip to content Skip to footer

Autyzm

Autyzm (ASD)

Czym jest autyzm (ASD)?

Autyzm (ASD – Autism Spectrum Disorder) jest złożonym zaburzeniem rozwojowym, które objawia się w różnorodny sposób, wpływając na zdolności komunikacyjne, interakcje społeczne oraz zachowania i zainteresowania. Mimo że objawy mogą się różnić między osobami, wszystkie przypadki spektrum autyzmu łączy kilka wspólnych cech.

Objawy autyzmu u dorosłych, zwłaszcza tych, którzy funkcjonują na wysokim poziomie, często są mniej zauważalne niż u dzieci. Osoby te mogą posiadać dobre umiejętności werbalne i są zdolne do samodzielnego życia, osiągać sukcesy akademickie i zawodowe. Często zmagają się z wyzwaniami w codziennym życiu, takimi jak zarządzanie finansami, utrzymanie porządku w domu czy budowanie i utrzymywanie relacji międzyludzkich.

W społeczeństwie krążą liczne mity na temat autyzmu, które mogą prowadzić do nieporozumień i stygmatyzacji osób z tym zaburzeniem. Te nieprawdy obalamy w naszym wpisie na blogu

Diagnoza autyzmu (ASD) u dzieci

Autyzm u dzieci i młodzieży jest złożonym spektrum zaburzeń neurobiologicznych, które wymaga całościowego podejścia do diagnozy, terapii i wsparcia. Jest to spektrum zaburzeń, co oznacza, że występuje w różnych stopniach nasilenia i zróżnicowanych objawach u poszczególnych osób. 

Objawy autyzmu u dzieci i młodzieży mogą obejmować trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, ograniczone zainteresowania i działania, powtarzające się zachowania, trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oraz nietypowe reakcje na bodźce sensoryczne. 

Jednakże spektrum autyzmu jest bardzo zróżnicowane, więc objawy mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech każdego dziecka. Badania sugerują, że istnieją zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, które przyczyniają się do wystąpienia autyzmu. Nie ma jednej konkretnej przyczyny, ale wiele czynników może wpływać na rozwój tego zaburzenia. 

Wczesne wykrycie spektrum autyzmu jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i interwencji terapeutycznej, co w perspektywie długoterminowej może znacząco poprawić funkcjonowanie dziecka.

Diagnoza autyzmu (ASD) u dorosłych

Rozpoznanie spektrum autyzmu u dorosłych może być bardziej skomplikowane niż u dzieci, ze względu na różne sposoby, w jakie osoby dorosłe mogły przez lata nauczyć się maskować swoje trudności. Proces diagnostyczny wymaga więc szczegółowego podejścia, mającego na celu zrozumienie zarówno obecnych, jak i historycznych aspektów ich życia. Szczególnie dotyczy to osób wysokofunkcjonujących.

Według nowych klasyfikacji pojęcie autyzmu zostaje zastąpione pojęciem spektrum autyzmu. Nie wyróżnia się też Zespołu Aspergera, choć zwyczajowo nadal stosuje się to pojęcie w odniesieniu do osób, które nie wykazują opóźnień w rozwoju mowy czy intelektualnego, ale mogą mieć znaczące trudności w interakcjach społecznych, nietypowe zachowania oraz ograniczone, intensywne zainteresowania.

Według klasyfikacji DSM-5 osoba, u której diagnozuje się autyzm, musi przejawiać co najmniej 6 cech wymienionych w 3 głównych punktach, o których przeczytasz tu.

Czy to na pewno autyzm (ASD)? Jak stawiać prawidłową diagnozę?

Na całym świecie nieustannie rośnie świadomość zaburzenia, jakim jest autyzm (ASD) i wzrasta też liczba rozpoznań. Dodatkową komplikacją jest współwystępowanie innych zaburzeń – na przykład ADHD czy reaktywnego zaburzenia przywiązania (RAD). W przypadku obu tych jednostek często spotykamy się z błędną diagnozą spektrum autyzmu. Dlatego staramy się wnikliwie analizować objawy każdej osoby, która zgłasza się po diagnozę. Doniesienia o nowych błędach w rozpoznaniach są bardzo świeżymi wnioskami z badań naukowych, dlatego różnicowanie tych zaburzeń wymaga specjalistycznej wiedzy.

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często doświadczają różnych współistniejących zaburzeń psychicznych, które mogą wpływać na ich życie w znaczący sposób. W tym artykule poznasz najczęstsze zaburzenia współistniejące z autyzmem (ASD) oraz dowiesz się o wyzwaniach przy jego diagnozowaniu, dlatego niezwykle ważne jest powierzenie tego zadania wykwalifikowanemu diagnoście.

Jak wygląda ścieżka diagnostyczna autyzmu?

ETAP 1. Pierwsze spotkanie
50 minut / 300 zł
 
DOROŚLI: W trakcie konsultacji wstępnej otrzymasz możliwość omówienia trudności, z którymi się borykasz. Jest to również odpowiedni moment na ustalenie kierunku diagnozy, dlatego nie martw się, czy Twoje przypuszczenia co do diagnozy konkretnego zaburzenia są słuszne. Konsultacja ta stanowi także przestrzeń do przedstawienia ewentualnych wcześniejszych diagnoz oraz rozważenia konieczności przeprowadzenia diagnostyki różnicowej. 
 
DZIECI I MŁODZIEŻ: konsultacja wstępna odbywa się z rodzicami, bez udziału dziecka.
ETAP 2. Kolejne spotkania i narzędzia diagnostyczne
50 minut / 300 zł – konsultacja diagnostyczna
120 minut / 1000 zł – ADOS-2
*pozostałe narzędzia diagnostyczne wykorzystywane są w ramach konsultacji diagnostycznych
 
DOROŚLI: Kolejne spotkania dorosłych dedykowane są przeprowadzaniu odpowiednich testów psychologicznych oraz pogłębianiu wywiadu. 
 
DZIECI I MŁODZIEŻ: Kolejne sesje koncentrują się na dziecku, gdzie w zależności od wieku mogą mieć formę wywiadu, przeprowadzania testów psychologicznych i/lub obserwacji podczas zabawy. Równocześnie przeprowadzany jest pogłębiony wywiad z rodzicami, mający na celu zgłębienie ich perspektywy dotyczącej funkcjonowania dziecka.
ETAP 3. Przekazanie diagnozy psychologicznej
Na podstawie zebranych danych, obserwacji oraz wywiadów, specjalista formułuje diagnozę, uwzględniając również diagnozę funkcjonalną. W razie potrzeby istnieje możliwość sporządzenia również zaleceń dla placówek edukacyjnych dziecka.
ETAP 4. Konsultacja psychiatryczna

DOROŚLI: Przed spotkaniem lekarz psychiatra zapozna się z diagnozą przekazaną przez psychologa oraz Twoją dokumentacją. W trakcie konsultacji przeprowadzi dodatkowy wywiad oraz obserwację psychiatryczną. Po zakończeniu procesu diagnozy, możliwe jest wydanie zaświadczenia lekarskiego z oficjalnym rozpoznaniem zaburzenia.

DZIECI I MŁODZIEŻ: W przypadku dzieci do 15 roku życia, nasz psycholog możesz zlecić dalszą opiekę i konsultacje lekarza psychiatry spoza naszej placówki. 


Ważne! Liczba spotkań w ramach procesu diagnostycznego może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb, o czym będziesz informowany na bieżąco.

Z jakich narzędzi korzystamy?

 ADOS-2 – „złoty standard” w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu na całym świecie. ADOS-2 umożliwia wykrycie objawów spektrum autyzmu u dzieci już od 12. miesiąca życia, jak również u młodzieży i osób dorosłych. Podczas sesji diagnostycznej, diagnosta proponuje dziecku lub dorosłemu przeprowadzenie kilkunastu wspólnych aktywności oraz rozmowy na różnorodne tematy.

 ADI-R – razem z ADOS-2 „złoty standard” w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu na całym świecie. Jest to rozbudowany wywiad przeprowadzany z opiekunami lub innymi bliskimi osobami diagnozowanej osoby, mający na celu zgłębienie historii i zachowań mogących wynikać ze spektrum autyzmu.

Autorskich protokołów wywiadu.

 Kwestionariuszy przesiewowych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, w zależności od potrzeb- ASRS, AQ, M-CHAT-R/F.

 W przypadku rozszerzenia diagnostyki – innych testów psychologicznych, np. MMPI-2, SCID-PD, CDI-2, CONNERS-3.

Nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji:


Agnieszka Kacprzykowska​

Psycholog, psycholog dziecięcy
Bydgoszcz / online

✔ diagnozuje pacjentów od 2 r.ż.,
✔ przeprowdza pełną i różnicującą diagnozę autyzmu (ASD).

psychotraumatolog Martyna Marzec Alma Bydgoszcz


Martyna Marzec

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Bydgoszcz / online

✔ diagnozuje pacjentów od 12 r.ż.,
✔ przeprowdza pełną diagnozę autyzmu (ASD).

mgr Malwina Anna Użarowska Psycholog, diagnosta, psychotraumatolog Alma


mgr Malwina Anna Użarowska

Psycholog diagnosta, psychotraumatolog w trakcie szkolenia
Warszawa / online

✔ diagnozuje pacjentów od 18 r.ż.,
✔ przeprowdza różnicującą diagnozę autyzmu (ASD).