Skip to content Skip to footer

Neurofeedback

Neurofeedback

Czym jest Biofeedback EEG?

Biofeedback EEG to bezbolesna, bezinwazyjna technika treningu mózgu, która optymalizuje jego pracę. Osoba trenująca poprzez aktywny udział w treningu, uczy się modyfikować wzorzec fal mózgowych. Ta opracowana przez naukowców metoda wykorzystuje plastyczne zdolności Twojego mózgu i umożliwia komórkom nerwowym trwałe przekształcenia funkcjonalne. 

Biofeedback EEG jest odpowiedni zarówno dla dzieci nawet od szóstego roku życia, jak i dorosłych. Z metody może skorzystać właściwie każdy. W przypadku dzieci i młodzieży wpływa korzystnie na procesy nauki, zapamiętywania czy przyswajania materiału. Osobom niecierpiącym na żadne zaburzenia trening Biofeedback EEG również przyniesie szerokie pasmo korzyści – w szczególności, jeśli ich praca wymaga podejmowania szybkich decyzji, koncentracji, odporności na stres. Treningi  będą korzystne również dla wszystkich sportowców, osób zajmujących się obszarem twórczym oraz skupionymi na nauce języków obcych

Biofeedback EEG daje szerokie spektrum możliwości we wspomaganiu zaburzeń psychiatrycznych, neurologicznych i psychologicznych.

biofeedback centrum terapii alma

Biofeedback EEG najczęściej stosuje się w:

Czym jest QEEG?

Analiza QEEG dostarcza informacji o ilościowych zaburzeniach aktywności mózgu w różnych jego rejonach. Diagnostyka QEEG powinna być zawsze przeprowadzana przed rozpoczęciem terapii Biofeedback EEG, aby zaplanować indywidualny protokół terapeutyczny dla każdego pacjenta. Badanie QEEG jest nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Procedura badania QEEG przypomina standardowe badanie elektroencefalograficzne (EEG). Na głowę pacjenta zakłada się specjalny czepek z elektrodami, a następnie wykonuje się serie pomiarów, przeprowadzanych przy
otwartych i zamkniętych oczach, trwających kilka minut. Przed wykonaniem badania QEEG nie zaleca się picia kawy, napojów energetyzujących, na badanie pacjent powinien przyjść wypoczęty i wyspany, przed badaniem zaleca się umyć włosy oraz nie wolno stosować lakierów do włosów, żeli do układania fryzury.

Wyniki analizy QEEG mogą ujawnić tzw. neuromarkery pewnych zaburzeń, takich jak ADHD, depresja czy zwiększony poziom lęku. Jednak uzyskane rezultaty QEEG nie są samodzielną diagnozą kliniczną, którą ustalają lekarze. 

Koszt badania QEEG w Centrum Terapii ALMA zależy od jego zakresu. Badanie może być przeprowadzone z wykorzystaniem 8 lub 19 elektrod. Cena badania 8-punktowego wynosi 300 zł, zaś badanie QEEG 19-punktowe to koszt 400 zł lub 600 zł (z raportem zawierającym wnioski i rekomendacje). Badanie QEEG 19-punktowe jest droższe,
ale dzięki rejestrowaniu aktywności mózgu z większej liczby obszarów może dostarczyć większej ilości informacji. 

neurofeedback centrum terapii alma

Jak wygląda trening?

Przed rozpoczęciem treningu, terapeuta mocuje pacjentowi do skóry głowy oraz na uszy, za pomocą specjalnej pasty klejąco-przewodzącej, elektrody, które podłączane są do głowicy EEG odbierającej i wzmacniającej czynność elektryczną mózgu. Czynność ta jest przedstawiana w postaci zmian parametrów w planszy stymulacyjnej – grze, która
to wyświetla się na ekranie monitora osoby trenującej. 

Pacjent siedzi wygodnie w fotelu w wybranej przez siebie, swobodnej pozycji i ma za zadanie obserwować planszę i za pomocą oddechu, koncentracji uwagi, bądź relaksacji, bez żadnej klawiatury czy myszki, wpływa na zmiany w czynności elektrycznej swojego mózgu. Na planszy może być na przykład samochód, jeśli mózg pracuje prawidłowo, tzn. osiąga zadane przez terapeutę parametry, to jedzie on szybko, po prawej stronie drogi, a dookoła świeci słońce, a w momencie utraty koncentracji samochód zwalnia, zjeżdża na lewo i pogarsza się pogoda – widać mgłę. 

W ten sposób mózg uczy się odpowiedniego wzorca funkcjonowania. Za prawidłowe reakcje dostajemy nagrodę w postaci punktów, które są wyświetlane w rogu planszy wraz z odpowiednimi dźwiękami. Natomiast gdy wzrastają niepożądane pasma, nie otrzymujemy nagrody. W ten sposób mózg zaczyna reagować na odnoszenie sukcesów i uczy się generować najkorzystniejsze częstotliwości fal mózgowych. Kolejne treningi są tak zmodyfikowane, aby działanie było optymalne.

Pakiet 10 treningów Biofeedback EEG w Centrum Terapii ALMA kosztuje 1500 zł brutto, czas trwania treningu to 30 minut. Pakiet 20 treningów kosztuje 2850 zł brutto (jeden trening gratis), czas trwania treningu to 30 minut. *Treningi do wykupienia tylko w powyższych pakietach.

Korzyści

Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i na całym świecie wskazują, że Biofeedback EEG jest bardzo skuteczną metodą. Dzięki treningom pacjent uczy się panować nad swoim zachowaniem, a co za tym idzie, lepiej radzić sobie z wieloma sytuacjami w życiu codziennym. Biofeedback EEG wspomaga procesy nauki, radzenie sobie ze stresem, oraz wpływa na poprawę nastroju. Jest również stosowany jako metoda wspomagająca przy łagodzeniu objawów ADHD, a efektem treningów są pozytywne zmiany w aktywności bioelektrycznej mózgu.

Po jakim czasie można liczyć na efekty?

Biofeedback EEG jest terapią długoterminową, zaczyna się ją z reguły od minimum 40 sesji terapeutycznych, które odbywają się przynajmniej dwa-trzy razy w tygodniu, i robi się ją w zasadzie do czasu osiągnięcia zamierzonych efektów terapeutycznych, które oceniamy po wynikach badań kontrolnych wykonywanych co 20 sesji. Badania naukowe pokazują, że terapia Biofeedback EEG u dużej części osób jest efektywna i skuteczna[1][2]. Ważne są – odpowiednia motywacja pacjenta, jego wytrwałość i cierpliwość, dlatego, że efekty terapii widać dopiero po pewnym czasie.

1. Cynthia Kerson. (2021). Applied Psychophysiology Education’s 2021 Neurofeedback Bibliography
2. Moss, Donald & Andrasik, Frank. (2008). Evidence-based practice in biofeedback and neurofeedback.

Nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji:

mgr Gabriel Skorupa

Psycholog, specjalista biofeedback

Jestem absolwentem psychologii o specjalności projektowanie interakcji mózg-człowiek-komputer na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Diagnozuję ADHD u dorosłych oraz dzieci. Prowadzę psychoedukację ADHD dla dorosłych oraz adolescentów. Ukończyłem wiele różnego rodzaju szkoleń z zakresu terapii biofeedback EEG, HRV, GSR, analizy QEEG i terapii tDCS w Polsce jak i za granicą m.in. w Hiszpanii czy Finlandii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Neurofeedback (zwany inaczej EEG biofeedback) to bezbolesna i bezinwazyjna technika treningu mózgu. Ta opracowana przez naukowców metoda wykorzystuje plastyczne zdolności Twojego mózgu i umożliwia komórkom nerwowym trwałe przekształcenia funkcjonalne. Zapraszamy na treningi prowadzone przez mgr Monikę Waligórską i mgr Gabriela Skorupę.

Co powinno mnie zaniepokoić?

EEG Biofeedback najczęściej stosuje się:

Jak wygląda trening?

Zgodnie z indywidualnymi zaleceniami, terapeuta zakłada pacjentowi na głowę co najmniej dwie elektrody oraz dwie elektrody uszne. Przed nałożeniem elektrod jest również punktowo nakładany specjalny żel, który ułatwia przewodzenie i utrzymuje elektrody na głowie pacjenta. Pacjent siedzi wygodnie w fotelu w wybranej przez siebie, swobodnej pozycji. Jest to metoda treningowa, wymagająca zaangażowania poznawczego, dlatego można odczuwać lekkie zmęczenie.

Trening polega na prowadzeniu videogry, a jej przebieg obrazuje fale mózgowe osoby trenowanej. Dzięki uzyskanym informacjom pacjent ma możliwość poznania własnego mózgu. Podczas gdy aktywność mózgu w oczekiwanym zakresie wzrasta, pacjent otrzymuje punkty. Natomiast gdy wzrastają niepożądane pasma, nie otrzymujemy nagrody. W ten sposób mózg zaczyna reagować na odnoszenie sukcesów poprzez komputerową stymulację i uczy się generować najkorzystniejsze częstotliwości fal mózgowych. Kolejne treningi są tak zmodyfikowane, aby działanie było optymalne.

Trening mózgu dla dorosłych za pomocą biofeedbacku w Warszawie uczy zarówno skupienia, jak i samoregulacji. Osoby poddające się ćwiczeniom zyskują umiejętność lepszego zarządzania stresem, poprawiają koncentrację uwagi oraz kontrolują reakcje na bodźce zewnętrzne. To metoda terapeutyczna, ale również narzędzie umożliwiające samodoskonalenie i osiąganie optymalnego funkcjonowania półkul. Podczas ćwiczeń EEG jednostka uczy się wpływać na aktywność swojego umysłu. Ten proces nauki opiera się na otrzymywaniu informacji zwrotnej od terapeuty.

Efektywność treningu dla dorosłych determinowana jest wieloma zmiennymi, związanymi z pamięcią, uwagą i inteligencją osoby biorącej udział w tej aktywności. Uczenie się optymalnej pracy mózgu w trakcie ćwiczeń biofeedbacku polega między innymi na stymulowaniu neuronów do skuteczniejszego przekazywania impulsów oraz tworzenia nowych połączeń. Rozwój struktur mózgowych w tym zakresie może mieć wpływ na przebieg późniejszych procesów edukacyjnych oraz twórczych, a także odgrywać znaczącą rolę w terapii wspomnianych wyżej zaburzeń.

Neurofeedback jest odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Z metody może skorzystać właściwie każdy. Osobom niecierpiącym na żadne zaburzenia trening EEG biofeedback również przyniesie szerokie pasmo korzyści – w szczególności, jeśli ich praca wymaga podejmowania szybkich decyzji, koncentracji, odporności na stres. W przypadku dzieci i młodzieży neurofeedback wpływa korzystnie na procesy nauki, zapamiętywania czy przyswajania materiału.

Sesje biofeedbacku będą korzystne również dla wszystkich sportowców, osób zajmujących się obszarem twórczym oraz skupionymi na nauce języków obcych. Trening daje szerokie spektrum możliwości we wspomaganiu zaburzeń psychiatrycznych, neurologicznych i psychologicznych.

Korzyści

Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i na całym świecie wskazują, że neurofeedback jest bardzo skuteczną metodą. Dzięki treningom pacjent uczy się panować nad swoim zachowaniem, a co za tym idzie, lepiej radzić sobie z wieloma sytuacjami w życiu codziennym. EEG biofeedback wspomaga procesy nauki, radzenie sobie ze stresem, poprawia nastrój czy wpływa korzystnie na kontakty interpersonalne. Jest również stosowany jako metoda wspomagająca przy łagodzeniu objawów ADHD. Efektem sesji biofeedback są pozytywne zmiany w aktywności bioelektrycznej mózgu. W przeciwieństwie do niektórych metod neurofeedback nie powoduje niekorzystnych skutków ubocznych, dlatego z powodzeniem może być stosowany nawet u dzieci.