Skip to content Skip to footer

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Kojarzona jest często wyłącznie z odwykiem alkoholowym, podczas gdy odnosi się do każdego rodzaju uzależnienia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Terapia uzależnień to proces psychologiczny, którego celem jest utrzymywanie abstynencji od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, a także zaprzestanie używania internetu czy uprawiania hazardu. 

Leczenie nie tylko uczy radzenia sobie z nałogiem. Pomaga prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, odnaleźć sens życia, podejmować samodzielne decyzje. Stanowi też wsparcie w budowaniu relacji międzyludzkich.

Terapia uzależnień… od czego?

Nałóg niejedno ma imię. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje uzależnień: od substancji (chemiczne) oraz zachowań (behawioralne).

Do tej pierwszej grupy należą alkohol, nikotyna, leki, narkotyki, dopalacze. O uzależnieniu chemicznym mówimy wtedy, gdy dana osoba ma ciągłą potrzebę przyjmowania substancji psychoaktywnej.

Uzależnienie behawioralne (czynnościowe) nie jest związane z przyjmowaniem żadnych substancji. To regularnie wykonywana czynność lub zachowania, które są szkodliwe, np. uzależnienie od internetu, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm.

Cele terapii uzależnień

Abstynencja to główny cel terapii uzależnień. Oprócz niej istotne jest to, aby pacjent potrafił wytrwać w utrzymaniu tej abstynencji, a także dbał o siebie i relacje z innymi.

Terapia pomaga zmienić styl życia, rozwiązywać problemy i motywuje do polepszania zdrowia psychicznego i trwania we właściwych nawykach. Wspiera w poznawaniu swoich emocji. Dzięki leczeniu pacjent poznaje schematy zachowań, które towarzyszą uzależnieniu. Potrafi je spostrzec i przeanalizować, co otwiera drzwi do badania emocji i pragnień, które towarzyszyły lub towarzyszą uzależnieniu.

Na czym polega terapia uzależnień – przebieg leczenia

Pierwszym etapem w terapii jest wzbudzenie w osobie uzależnionej potrzeby walki z nałogiem. Zdarza się, że w tym momencie uzależniony/a zaprzeczają problemowi – to mechanizm obronny. 

Drugi etap, czyli tzw. terapia podstawowa to szansa na zmianę myślenia, postrzegania nałogu, przyzwyczajeń oraz nauka radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Istotne są w tym momencie dotarcie do źródeł problemu, zdefiniowanie go i zapoznanie się z nim, a także wzbudzenie motywacji do rozpoczęcia leczenia.

Terapia podstawowa to liczne zajęcia (indywidualne i grupowe) ze specjalistami. Podczas spotkań pacjent uświadamia sobie, jakie mogą być negatywne skutki uzależnienia. Uczy się też żyć bez nałogu, funkcjonować w społeczeństwie, radzić sobie z potrzebą powrotu do nałogu, stresem oraz emocjami.  

Trzecim etapem jest terapia pogłębiona. To spotkania grupowe i indywidualne. Podczas leczenia pacjent spotyka się z innymi osobami, którym udało się wyjść z nałogu. Takie zajęcia to motywacja do dalszej pracy i nauki kontrolowania uzależnienia. 

Długość terapii stanowi indywidualną kwestię. Zazwyczaj każdy z etapów leczenia trwa kilka miesięcy. Zdarza się jednak, że wyjście z nałogu to kilkuletni proces.

Nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji:

mgr Paweł Przybysz

Terapeuta uzależnień

Jestem terapeutą uzależnień, współuzależnienia i przemocy, także terapeutą zajęciowym. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

mgr Elżbieta Krzyżanowska

Psychoterapeuta uzależnień

Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym. Jest to metoda pozwalająca zdiagnozować problemy emocjonalne. Skupia się na teraźniejszości; na myślach, emocjach i działaniach. Jej celem jest poprawa jakości życia pacjenta, którą osiąga się przez modyfikację zachowania i sposobu myślenia.