Skip to content Skip to footer

Specjaliści - ul. Wiktorska 69/4, Warszawa

Psychiatra

dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak

Lekarz psychiatra

Jestem Absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (tytuł lekarza, doktora i doktora habilitowanego) oraz Politechniki Warszawskiej (magister chemii). Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej na WUM pod opieką prof. Wolańczyka.

W mojej praktyce lekarskiej zajmuję się przede wszystkim zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości, a także psychiatrią perinatalną. Diagnozuję i prowadzę pacjentów z ADHD, przyjmuję pacjentki z depresją ciężarnych, oraz innymi zaburzeniami psychicznymi występującymi w czasie ciąży i połogu.

6987d06459b5a24486c55fcd84168aec-1

lek. Marcin Iwański

Lekarz psychiatra

Jestem lekarzem rezydentem psychiatrą, ukończyłem wydział lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałem na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Zaburzeń Lękowych, Psychogeriatrycznym, Detoksykacyjnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Odbyłem również kursy branżowe dotyczące wprowadzenia do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz psychogeriatrii.

lek. Agnieszka Widła

Lekarz psychiatra
Posiadam wieloletnie doświadczenie w oddziałach szpitalnych ogólnopsychiatrycznych w leczeniu psychoz, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń nastroju w tym depresji oraz leczeniu uzależnień.

dr n. med. Wojciech Jernajczyk

Lekarz psychiatra – specjalista zaburzeń snu

Od połowy lat 70-tych zajmuję się neurofizjologią snu.

Pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii od ok. 20 lat, m.in. pracowałem w II Klinice Psychiatrycznej IPiN. Przez 8 lat byłem ordynatorem oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu.

lek. Jolanta Biskupiak

Lekarz psychiatra

Jestem absolwentką Instytutu Medycznego w Taszkiencie (Uzbekistan). Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w Poradni leczenia uzależnień i Poradni zdrowia psychicznego. Ukończyłam kurs Otwarty Dialog.

Neurolog

dr n. med. Monika Sugalska

Lekarz neurolog dziecięcy

W 2016 r. ukończyłam z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie neurologii dziecięcej odbywałam w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii oraz Poradni Neurologicznej Dzieci i Młodzieży Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie. W 2021 roku ukończyłam kurs diagnostyki nerorozwojowej metodą Vojty. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z wykonywania badań elektrofizjologicznych – ENG oraz EMG.
 

Lekarz neurolog dorosłych

Ukończyłem II Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie. Niemal od początku praktyki lekarskiej pracuję w Klinice Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie prowadzę też zajęcia ze studentami; jednocześnie prowadzę przyszpitalną Poradnię Leczenie Bólów Głowy.

Hematolog

Lekarz hematolog, onkolog dziecięcy

Ukończyłem II Wydział Lekarski WUM. Od ukończenia studiów pracuję w Klinice Onkologii, Hematologii i Pediatrii WUM gdzie zajmuję się leczeniem guzów litych oraz wrodzonymi zespołami niewydolności szpiku. W 2018 zostałem specjalistą pediatrii, obecnie kończę specjalizację z hematologii i onkologii dziecięcej (październik 2021). Prowadzę również zajęcia z histologii i embriologii dla studentów kierunku lekarskiego w Zakładzie Histologii WUM.

Psycholog | Psychoterapeuta

mgr Paulina Sołtys

Psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jestem w trakcie szkolenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

mgr Anna Sadowska

Psycholog

Ukończyłam psychologię w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz studia podyplomowe Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku Psychodietetyka.

mgr Aleksandra Kaczmarek

Psycholog

Skończyłam psychologię kliniczną na SWPS oraz 2-letnie Studium Terapii Uzależnień u prof. Jerzego Mellibrudy. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii prowadziłam zajęcia choreoterapeutyczne dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi i depresją.

mgr Katarzyna Kowalczyk

Psycholog

Ukończyłam Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną z tytułem magistra na kierunku Psychologia kliniczna i psychoterapia. Od tego roku rozpoczęłam także kształcenie podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Seksuologia kliniczna.

mgr Malwina Anna Użarowska

Psycholog, diagnosta, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Ukończyłam psychologię kliniczną na SWPS w Warszawie. Obecnie kładę nacisk głównie na diagnozę ADHD i psychoedukację. Moje doświadczenie obejmuje blisko 20 lat (od 2003 r.) pracy nad skutkami stresu i lęku oraz nad ich źródłami.

mgr Gabriel Skorupa

Psycholog, specjalista biofeedback

Jestem absolwentem psychologii o specjalności projektowanie interakcji mózg-człowiek-komputer na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Diagnozuję ADHD u dorosłych oraz dzieci. Prowadzę psychoedukację ADHD dla dorosłych oraz adolescentów. Ukończyłem wiele różnego rodzaju szkoleń z zakresu terapii biofeedback EEG, HRV, GSR, analizy QEEG i terapii tDCS w Polsce jak i za granicą m.in. w Hiszpanii czy Finlandii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Monika Waligórska

Psycholog dziecięcy, koordynator działu diagnostyki dziecięcej

Ukończyłam studia na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Dodatkowo posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Obecnie moją główną specjalizacją jest diagnoza ADHD dzieci i młodzieży (w zespole z lekarzem psychiatrą).

Jestem współautorem tłumaczenia na język polski narzędzia do diagnozy ADHD “DIVA YOUNG”, a także trenerem neruofeedbacku oraz rozpoczęłam proces kształcenia się w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

mgr Julia Ogiegło

Psycholog dziecięcy

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne, jestem terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem TUS. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szpitalu psychiatrycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz licznych placówkach oświatowych. Jestem w trakcie intensywnego szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej.

Na co dzień pracuję z dziećmi oraz młodzieżą. Zajmuję się szeroko pojętą diagnozą, wsparciem psychologicznym oraz rozwijaniem umiejętności społecznych, prowadząc zajęcia grupowe. W codziennej pracy cenię sobie współpracę z opiekunami dzieci, opierając ją na psychoedukacji oraz poszerzaniu świadomości w zakresie zdrowia psychicznego.

Aleksandra Pawłowska

Psycholog

Pomagam osobom dorosłym oraz młodzieży na drodze do budowania bardziej satysfakcjonującego życia. 

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, na których realizowałam specjalizacje w obszarze psychoterapii oraz wspierania rozwoju osobowości. Brałam również udział w szkoleniach z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto, jestem dyplomowanym Coachem.

Moje wykształcenie oraz odbyte szkolenia umożliwiły mi zdobycie narzędzi, które pozwalają mi spojrzeć na wyzwania Pacjentów w sposób holistyczny i wszechstronny. Specjalizuję się w pracy z osobami, które borykają się z obniżonym poczuciem własnej wartości, silnym stresem, brakiem motywacji, atakami paniki, kryzysami emocjonalnymi i problemami w szkole, na uczelni czy w pracy.

Natalia Gąsiewska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz jestem w trakcie studiów podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku seksuologia kliniczna. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam od konsultacji osób w spektrum autyzmu, prowadząc konsultacje indywidualne jak i grupowe. 
 
Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoanalitycznym w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. W swojej pracy koncentruje się na odkrywaniu i analizie nieświadomych procesów psychicznych wpływających na zachowanie i funkcjonowanie jednostki. Powyższe podejście może być stosowane w pracy z konkretnymi problemami, takimi jak depresja, lęk, zaburzenia osobowości, problemy interpersonalne, jak i trauma.

Julia Zborowska

Psycholożka dziecięca 

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam kurs TUS dla dzieci z autyzmem w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Od 3 lat wspieram dzieci, rodziców oraz kadrę w warszawskich przedszkolach. 

Uczestniczyłam w licznych konferencjach i szkoleniach, których głównym tematem był rozwój dzieci i młodzieży, a poruszane tam zagadnienia to m.in.: mutyzm wybiórczy, seksualność, lęki. 

W pracy ważne jest dla mnie zapewnianie jak najbardziej skutecznego wsparcia dostosowanego do codzienności klienta, a to wszystko w atmosferze akceptacji, życzliwości i bezpieczeństwa.

Aleksandra Sycik

Psycholog, psycholog dziecięcy

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS. Jestem również absolwentką pedagogiki specjalnej Uniwersytetu UKSW. Posiadam doświadczenie w obszarze wsparcia dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, a także mutyzmem wybiórczym. Również dorośli, w tym rodzice i nauczyciele, znajdują u mnie wsparcie.

Na co dzień dodatkowo prowadzę zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), gdzie pomagam moim podopiecznym w rozwoju umiejętności interpersonalnych. Aktualnie rozwijam swoje kompetencje poprzez szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, co pozwala efektywniej wspierać pacjentów i ich rodziny w osiąganiu pozytywnych zmian.

Paulina Minkina

Psycholog, psychoterapeutka systemowa w trakcie szkolenia

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Psychologia Kliniczna. Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Fundacji Marii Orwid w Lublinie, co umożliwia mi pracę z osobami indywidualnymi, rodzinami w kryzysie i z parami.

Pracowałam jako Terapeuta Środowiskowy, Trener TUS w Fundacji Terapeutycznej i w Centrum Indygo oraz jako Psycholog szkolny. Jestem również Terapeutą Biofeedback i bardzo cenię sobie tę metodę terapeutyczną. Biorę udział we wszelkich możliwych szkoleniach organizowanych przez Szkołę Psychoterapii DIALOG i konferencjach z zakresu zdrowia psychicznego, co pozwala mi na wdrażanie różnych metod pomocy, które odpowiedzą na Twoje potrzeby.

mgr Francesca Palumbo​

Psycholog, diagnosta, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii na SWPS.

Doświadczenie zdobywałam, udzielając wsparcia osobom w kryzysie psychicznym, borykającym się z uzależnieniem w rodzinie, trudnościami w relacjach, trudnościami z regulacją emocji, doświadczających żałoby.

Weronika Kula

Psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których realizowałam specjalizację w obszarze psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Zawodowo od dwóch lat jestem związana z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Zależy mi na ciągłym rozwoju, dlatego biorę udział w różnych szkoleniach i konferencjach.

W mojej pracy dużą wagę przykładam do budowania autentycznego kontaktu i atmosfery otwartości. Zależy mi na tym, żeby każdy mógł poczuć się zrozumiany i zobaczony. Wierzę, że psychoedukacja, odkrywanie siebie i nauka wspierania samego siebie są drogą do bardziej satysfakcjonującego życia osób z ADHD i nie tylko.

Dagmara Ratyńska

Psycholog, coach, mediator w nurcie NVC, trener grup wsparcia

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS, jestem mediatorką w nurcie NVC, trenerką grup wsparcia oraz dyplomowaną coachką. Brałam udział w licznych kursach i szkoleniach m.in. Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów, Szkoła Konsultacji Psychologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szpitalu psychiatrycznym oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W pracy stawiam na empatyczną relację z drugim człowiekiem. Staram się towarzyszyć, być wsparciem i tworzyć relację pełną szacunku, akceptacji oraz zaufania. Prowadzę grupy wsparcia oraz psychoedukację. Mam także doświadczenie w rekrutowaniu pracowników, dzięki czemu pomagam w kwestiach doradztwa zawodowego, włącznie z udzielaniem rad dotyczących napisania skutecznego CV.

Kamil Wyrzykowski

Psycholog, diagnosta, psychotraumatolog

W pracy psychologa skupiam się na psychologii klinicznej i zdrowia, z wyjątkowym naciskiem na psychotraumatologię – obszar, który aktualnie pogłębiam poprzez studia podyplomowe. Moje akademickie tło obejmuje nauczanie i badania naukowe. Fascynuje mnie badanie ludzkich zachowań, zwłaszcza w kontekście intuicji i współdzielonych doświadczeń. Kompetencje nabywałem w Niebieskiej Linii, udzielając wsparcia osobom w kryzysie psychicznym, trudnościami z regulacją emocji i doświadczającymi przemocy w rodzinie.

W Centrum Terapii Alma dążę do łączenia tych umiejętności z empatycznym podejściem do każdego pacjenta, stawiając na pierwszym miejscu ich dobrostan i pomoc w osiągnięciu lepszego samopoczucia psychicznego.

Atina Milić

Psycholog, psychoterapeuta DBT, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Jestem psycholożką, absolwentką Instytutu Psychologii UJ oraz terapeutką DBT. 

Pracuję głównie z osobami doświadczającymi dysregulacji emocjonalnej, która sprawia wiele cierpienia i trudności w funkcjonowaniu m.in. osobom z ADHD, na co wskazują najnowsze badania i obserwacje kliniczne. Nurt DBT pod tym względem wykazuje wysoką skuteczność, ale w swojej pracy korzystam również z innych terapii CBT należących do trzeciej fali, zwłaszcza terapia akceptacji i zaangażowania oraz opartej na uważnym samowspółczuciu terapii CFT.

Najważniejsze dla mnie w pracy z pacjentem jest budowanie relacji opartej na zaangażowaniu i silnym przymierzu terapeutycznym. Staram się stworzyć atmosferę akceptacji, nieoceniania i zrozumienia, która jest dla mnie podstawą, by można było zacząć wspólną pracę nad zmianą.

mgr Karolina Van-Laere

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, filologiem polskim. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w podejściu psychoanalitycznym. Ukończyłam Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie, Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz dwuletnie seminarium Obserwacji Niemowląt prowadzone przez Orę Dresner – psychoanalityka Tavistock Society of Psychotherapists w Wielkiej Brytanii. Jestem zrzeszona w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej

dr Sonia Geller

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą z bogatym doświadczeniem zawodowym, doktorem nauk humanistycznych. 

Jestem także certyfikowanym terapeutą uzależnień i współuzależnienia. Swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie wykorzystywałam, pracując przez wiele lat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

mgr Martyna Tarapata

Pedagog, terapeuta behawioralny

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam pedagogikę specjalną o specjalności wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Ponadto jestem certyfikowanym terapeutą behawioralnym. Skończyłam również pierwszy poziom Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Kontynuuję ten proces na drugim poziomie.  

Doświadczenie zdobywałam w poradni z dziećmi z trudnościami w rozwoju oraz kilkuletniej pracy w placówce terapeutycznej, prowadząc terapię behawioralną z dziećmi ze spektrum autyzmu. Aktualnie prowadzę terapię z zakresu interwencji behawioralnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi z m.in. opóźnionym rozwojem mowy, spektrum autyzmu czy ADHD.

Agata Owczarzak psycholog w Centrum Terapii Alma Warszawa

Agata Owczarzak

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia i psychotraumatolog

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam dwa poziomy szkolenia TSR. Obecnie studiuję na kierunku „Psychotraumatologia” oraz jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

W swojej pracy dostosowuję formę pomocy do indywidualnych oczekiwań i potrzeb, złożoności problemu oraz gotowości do wprowadzania zmian czerpiąc z metod i narzędzi różnych nurtów.

Głównym celem mojej pracy z drugim człowiekiem jest poprawa jakości i komfortu jego życia w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.

mgr Maja Smolarz

Psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej we wrocławskiej filii Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS, a dodatkowo posiadam również wykształcenie z zakresu kryminologii. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a ponadto realizuję program Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk.

mgr Bartosz Żuchowski

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii indywidualnej, terapii par i pracy z grupami pod superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Terapia uzależnień

ter. uzal. Paweł Przybysz

Terapeuta uzależnień

Jestem terapeutą uzależnień, współuzależnienia i przemocy, także terapeutą zajęciowym. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

mgr Elżbieta Krzyżanowska

Psychoterapeuta uzależnień

Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym. Jest to metoda pozwalająca zdiagnozować problemy emocjonalne. Skupia się na teraźniejszości; na myślach, emocjach i działaniach. Jej celem jest poprawa jakości życia pacjenta, którą osiąga się przez modyfikację zachowania i sposobu myślenia.

Diagnostyka


mgr Tomasz Kaczmarek

Diagnosta

W Centrum Terapii ALMA jestem diagnostą ADHD. Mój 14-letni staż pracy opiera się na prowadzeniu poradni zdrowia psychicznego, a od kilku lat współtworzę Centrum Terapii ALMA. Sam mam ADHD, dlatego zrozumienie pacjentów oraz wychwycenie objawów przychodzi mi z ogromną łatwością.


Aleksandra Stępień

Specjalizacja

Coaching

Krystyna Gościk

Coach

Jestem certyfikowanym coachem ICC, life coachem w podejściu Zen Coachingu. W Almie zajmuję się pomocą pacjentom z ADHD. Własna droga do odkrycia ADHD była kręta i pełna zaskakujących doświadczeń, które stały się moją siłą i świetnym narzędziem w pracy z osobami dopiero wkraczającymi na tę ścieżkę.

Prywatnie jestem mamą 4 dorosłych dzieci z ADHD i czułą przewodniczką stada, które jest dla mnie najważniejsze.

Łukasz Szczepanik

Pedagog, doradca zawodowy, coach biznesu, mentor

Z wykształcenia jestem pedagogiem (doradcą zawodowym), certyfikowanym trenerem biznesu i mentorem. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w działach HR, głównie w obszarach rekrutacji i rozwoju pracowników. Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS „Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie”. 

Od czasu diagnozy ADHD pogłębiam swoje zainteresowanie tematyką neuroróżnorodności i wykorzystania mocnych stron wynikających z ADHD. Swoje kompetencje w tym zakresie podnoszę, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. W pracy cenię sobie indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz atmosferę zaufania.