Skip to content Skip to footer

Treningi umiejętności DBT

Treningi umiejętności DBT

Czym jest terapia dialektyczno-behawioralna?

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) należy to tzw. trzeciej fali behawioryzmu. Jest terapią opartą na jasnym, spójnym protokole leczenia. Łączy ze sobą element poznawczy, czyli nacisk na zmiany, z uważnością, samowspółczuciem i akceptacją. Ważnym komponentem terapii jest także trening umiejętności.
 
Początkowo Marsha Linehan (twórczyni nurtu) kierowała terapię DBT do kobiet z zaburzeniami z pogranicza borderline. Niemniej ponad dwie dekady badań potwierdziły skuteczność terapii w leczeniu depresji, zaburzeń odżywania, (anoreksja, bulimia, otyłość), dystymii, zespołu stresu pourazowego czy wszelkiego rodzaju uzależnień.
 
Z elementów terapii DBT może korzystać właściwe każdy, kto ma problem z dysregulacją emocji. Terapia ta świetnie sprawdza się w pracy z dorosłymi i młodzieżą z ADHD. Już dziś wiadomo, że wielu z nich cierpi z powodu większej pobudliwości emocjonalnej, impulsywnego odczuwania czy niskiej tolerancji frustracji.
Grupa osób w terapii DBT centrum Alma

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT)

Rozpoczynamy w Almie treningi umiejętności DBT (online) dla dorosłych z ADHD. Trening prowadzony będzie w formacie grupowym – 12 osób w grupie. Warsztaty będą odbywać się na platformie online, każde spotkanie trwa 2 godziny.
 
Spotkania będzie prowadzić 2 trenerów DBT – Justyna Łukomska i Katarzyna Topór. Zajęcia przeznaczone są dla osób powyżej 18 r.ż. z zaburzeniem regulacji emocji (dysregulacją emocjonalną). Treningi mają za zadanie nauczenia umiejętności radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach.

Co warto wiedzieć o treningach DBT w Almie?

Warunkiem uczestnictwa jest:
✔ ukończone 18 lat,
✔ dobrowolna chęć uczestniczenia w treningu,
✔ posiadanie rozpoznania ADHD, 
✔ bycie jednocześnie w terapii indywidualnej przez cały czas trwania treningu,
✔ odbycie wcześniejszej konsultacji z trenerami DBT,
✔ kwalifikacja.
 
UWAGA: odbycie konsultacji nie jest równoznaczne z przyjęciem do grupy! Treningi w sumie trwają 14 tygodni i podzielone są na 4 moduły.
Uczestnicy zobowiązują się do zakończenia danego modułu. Następnie odbywa się kwalifikacja na następny moduł (nie ma obowiązku przejścia do kolejnego modułu, ale oczywiście jest to bardzo rekomendowane), ponieważ wszystkie moduły w praktyce podnoszą umiejętności regulacji emocji, a takie jest założenie terapii DBT – by uzyskać komplet 4 umiejętności i móc z nich korzystać.

Pierwszy moduł spotkań. Trwa 3 tygodnie.

Trzeci moduł spotkań. Trwa 4 tygodnie.

Czwarty i ostatni moduł spotkań. Trwa 4 tygodnie.

Dołącz do grupy treningu umiejętności DBT!

Aktualnie trwają zapisy na spotkanie odbywające się 20 czerwca 2024 w godzinach 15:00-17:00. Grupa musi mieć stałą liczbę uczestników w każdym module – 12 osób. Treningi prowadzone są w formie online, by zapewnić równe szanse i wygodę wszystkim zainteresowanym – niezależnie od lokalizacji.

Cennik poszczególnych modułów:

Masz pytania? Chcesz się zapisać na treningi DBT? Napisz do nas!

Jak wygląda trening umiejętności DBT?

Treningi umiejętności DBT dzieli się na 4 moduły:
1. Uważność
2. Skuteczność interpersonalna
3. Regulacja emocji
4. Umiejętności związane z tolerancją dolegliwości psychicznych
W przypadku treningu umiejętności młodzieży istnieje jeszcze piąty moduł “podążanie środkową drogą”

Uczy zdolności świadomego doświadczania zdarzeń oraz obserwowania siebie z ciekawością, bez osądzania i efektywnego uczestniczenia w danej chwili. Uważność zwiększa bowiem tolerancję dyskomfortu, rozwija umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Skutecznie zmniejsza także ryzyko kolejnych, poważnych epizodów depresji. Ogranicza ból przewlekły, koi emocje, uczy oddzielać krytykę (osądy) od tego, czego doświadcza pacjent.

Kształci umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną, bo wielu pacjentów doświadcza trudności w relacjach partnerskich i przyjacielskich. Dlatego w tej części skupiamy się na umiejętnym osiąganiu celów, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji oraz kończeniu relacji destrukcyjnych. Pacjent uczy się, jak z szacunkiem traktować siebie, z jaką siłą odmawiać, prosić i mieć realny wpływ na swoje zachowanie.

obejmuje wszelkie umiejętności związane z regulacją emocji. Rozpoznawanie, opisywanie, nazywanie, unikanie i właściwe postępowanie w przypadku pojawienia się danej emocji są tutaj absolutną podstawą, by móc zrozumieć własne “ja” i znacznie poprawić komfort funkcjonowania.

to umiejętności związane z tolerancją dolegliwości psychicznych. Wielu pacjentów z dysregulacją emocji nadużywa substancji psychoaktywnych, rani się, okalecza czy sięga po inne, problemowe impulsywne zachowania, chcąc w nieadaptacyjny sposób rozwiązać swoje trudności.
By przeciwdziałać tym zachowaniom, czwarty moduł uczy skutecznych, adaptacyjnych kompetencji takich jak przetrwanie kryzysu, umiejętności służące opanowaniu pobudzenia, odwracanie uwagi, samouspokojenie czy umiejętności związanie z akceptacją rzeczywistości.

Nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji:

Psycholog, Justyna Łukomska ALMA DBT (1)

Justyna Łukomska

Pedagog, psychoterapeuta, trener umiejętności DBT

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię dorosłych (także młodzieży) w nurtach Trzeciej Fali behawioryzmu – Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i Terapii opartej na Analizie Funkcjonalnej (FAP). Jestem terapeutą DBT -Terapii Dialektyczno-Behawioralnej – prowadzę sesje indywidualne, należę do zespołu konsultayjnego, który wspiera mnie w pracy terapeutycznej. Jestem także trenerem umiejętności DBT – prowadzę Treningi Umiejętności DBT.
 
W trosce o pacjentów doświadczających ogromnej dysregulacji emocji (zaburzenia osobowości z pogranicza, tendencje samobójcze, samouszkodzenia, bulimia, dystymia, ADHD) ukończyłam zaawansowane szkolenie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej: DBT Comprehensive.
Psycholog, Katarzyna Topór ALMA DBT

Katarzyna Topór

Psycholog, terapeuta uzależnień, specjalista ADHD u dorosłych

Specjalizuję się w diagnozowaniu ADHD u osób  dorosłych. Moim celem jest identyfikacja mocnych stron oraz obszarów wymagających wsparcia, co pozwala na dostosowanie odpowiednich strategii terapeutycznych i edukacyjnych. Jako psycholog posiadam uprawnienia diagnostyczne z zakresu funkcji poznawczych, inteligencji oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży w różnym wieku.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS o specjalności psychologia wspomagania rozwoju, uzyskując tytuł magistra. Ponadto 3-letnie Studium Terapii Uzależnień, po którego ukończeniu uzyskałam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Odbyłam zaawansowane szkolenie z dialogu motywującego, organizowanego przez Polski Instytut Dialogu Motywującego, co pozwala mi skutecznie wspierać klientów w procesie zmiany. Ta metoda, oparta na współpracy i empatii, pomaga wzmocnić motywację do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości życia. Jestem członkiem Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.