Skip to content Skip to footer

Regulamin Centrum Terapii Alma

§1. Umawianie wizyt

 1. Wizyty można umawiać osobiście i telefonicznie poprzez kontakt z rejestracją oraz online poprzez stronę www.centrumalma.pl.
 2. Termin wizyty można zmienić/odwołać najpóźniej na 24 h przed rozpoczęciem konsultacji.
 3. Pacjent zobowiązany jest do dokonania płatności przed wejściem do gabinetu.
 4. Pacjent zobowiązany jest do opłacenia konsultacji online, diagnoz oraz wizyty pierwszorazowej maksymalnie na 24 h przed rozpoczęciem konsultacji. 
 1. Zmiana terminu/odwołanie w tym samym dniu lub niestawienie się na wizytę skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za daną wizytę.
 2. Pacjenci zapisani na poniedziałek lub termin następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy zobowiązani są do zmiany terminu/odwołania wizyty w piątek lub ostatni dzień roboczy poprzedzający wizytę.
 3. Pacjent otrzymuje przypomnienie z przypomnieniem o terminie na 24h przed wizytą. 
 4. Pacjenci umówieni na pierwszą wizytę zobowiązani są do stawienia się w rejestracji na 10 min. przed rozpoczęciem w celu dopełnienia formalności rejestracyjnych. 
 5. Spóźnienie się pacjenta na wizytę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania wizyty.
 6. W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, przy pierwszej wizycie niezbędna jest obecność opiekuna prawnego/rodzica w celu podpisania niezbędnych dokumentów.
 7. Cennik świadczonych usług dostępny jest w rejestracji oraz na stronie znanylekarz.pl
 8. Wizyta może zostać odwołana przez placówkę, gdy pacjent nie dokonał wymaganej opłaty za wizytę. (jednakże pacjent jest zawsze informowany o odwołaniu wizyty).
 

§2. Sposoby płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:
 • osobiście, gotówką, przed rozpoczęciem wizyty;
 • on-line za pomocą systemu PayU;

  Po dokonaniu rezerwacji terminu, pacjent otrzyma na wskazany adres mailowy oraz numer telefonu wiadomość z linkiem do dokonania płatności online poprzez system PayU. Link ważny jest do północy w dniu, w którym został wysłany. W przypadku niewykonania płatności w tym terminie, wizyta zostanie automatycznie anulowana. 

  Konsultacje online objęte są obowiązkiem przedpłaty. 

 1. PayU jest systemem internetowym obsługującym płatności elektroniczne, oferowany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, WWW: payu.com, e-mail: serwis@przelewy24.pl.
 2. Dane przesyłane za pośrednictwem PayU są przechowywane zgodnie z polityką prywatności operatora https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/.
 3. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Po umówieniu wizyty pacjent otrzymuje za pośrednictwem wiadomości SMS lub E-Mail link do płatności PayU – link ważny jest tego samego dnia do północy. W przypadku nieopłacenia wizyty, zostaje ona automatycznie anulowana, o czym pacjent powiadamiany jest również wiadomością SMS oraz E-Mail.

PAKIET PSYCHOEDUKACJI ADHD DLA DOROSŁYCH

 1. W ramach PAKIETU PSYCHOEDUKACJI ADHD DLA DOROSŁYCH odbywa się 12 konsultacji z psychoterapeutą.
 2. Koszt pakietu wynosi 2400 zł.
 3. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów konsultacje odbywają się przez okres 12 tygodni, ze stałą częstotliwością 1 raz w tygodniu.
 4. Konsultacje można umawiać osobiście lub telefonicznie .
 5. Aby udostępnić Pacjentowi możliwość skorzystania z pakietu również po rozpoczęciu psychoedukacji, dopuszcza się wykupienie mniejszej liczby konsultacji w ramach pakietu płacąc pełną kwotę.
 6. Płatności należy dokonywać przed rozpoczęciem konsultacji.
 7. W razie konieczności rezygnacji z pakietu Pacjent może uzyskać zwrot pozostałej kwoty w wysokości 2400 zł – X * 200 zł, gdzie X to liczba odbytych konsultacji.
 8. Rezygnację należy zgłosić w Centrum Terapii ALMA, do dnia poprzedzającego najbliższą konsultację. Niepowiadomienie skutkuje brakiem możliwości zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
 9. Pacjent może 3 razy dokonać przełożenia umówionej wcześniej konsultacji.
 10. Termin konsultacji można zmienić najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację.
 11. Zmiana terminu w tym samym dniu lub niestawienie się na konsultację, bez wcześniejszego poinformowania rejestracji pod numerem telefonu 507 123 243 lub 660 408 945 skutkuje przepadnięciem wizyty z pakietu psychoedukacji we wszystkich przypadkach płatności.
 12. Pacjenci zapisani na poniedziałek lub termin następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy zobowiązani są do zmiany terminu wizyty w piątek lub ostatni dzień roboczy poprzedzający wizytę.
 13. W trosce o obecność Pacjenta przypominamy o konsultacji drogą telefoniczną lub sms-ową w dniu poprzedzającym wizytę. Nieotrzymanie przypomnienia nie oznacza, że wizyta się nie odbędzie.
 14. Spóźnienie się Pacjenta na wizytę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania wizyty.
 15. Nie ma możliwości jednorazowej płatności za psychoedukację.
 16. Istnieje możliwość miesięcznej płatności ratalnej za 4 spotkania z góry (3 x 800zł) – wówczas pacjent zyskuje gwarancję terminu na 4 opłacone spotkania.