Skip to content Skip to footer

Aleksandra Osińska

Psycholog, psychoonkolog

O mnie

Ukończyłam Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z tytułem magistra psychologii. Od razu po studiach rozpoczęłam pracę w zawodzie, jednocześnie mogąc realizować swoją pasję, jaką jest właśnie psychologia. Ukończyłam również studia podyplomowe z psychoonkologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w dodatkowych kursach i szkoleniach z zakresu udzielania profesjonalnej pomocy.

Na co dzień pracuję w szpitalu. Dostarczam wsparcia psychologicznego pacjentom w trakcie hospitalizacji przebywających na różnych oddziałach. Pomagam poradzić sobie emocjonalnie z nowo rozpoznaną diagnozą medyczną. Pracuję również w interdyscyplinarnym zespole specjalistycznym przeznaczonym dla dzieci z mukowiscydozą. Często poruszanym aspektem jest m.in. poziom motywacji, własnej skuteczności oraz sprawczości, nad którym wspólnie z pacjentem pracujemy. 

W relacji z pacjentem na pierwszym miejscu stawiam stworzenie atmosfery, w której nie będzie brakować poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz empatycznego wysłuchania. Uważam, że jest to niezbędne do dokładnego zrozumienia potrzeb i emocji. Za pomocą odpowiednich metod psychologicznych dążę do uzyskania jak najlepszego stanu psychicznego pacjenta. W Centrum Terapii Alma oferuję konsultacje dla osób dorosłych w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, wsparcia oraz diagnozy zgłaszanych trudności. Udzielam również pomocy psychologicznej osobom dotkniętym chorobą (np. onkologiczną, cukrzycą, mukowiscydozą) bądź ich rodzinom. Pracuję także z pacjentami z ADHD.

Ta specjalistka pracuje z:
dorosłymi,
dorosłymi z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0.