Skip to content Skip to footer

Hanna Szewczyk

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

O mnie

Ukończyłam Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z tytułem magistra psychologii. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami. Prowadziłam zajęcia grupowe i warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci, prelekcje dla rodziców. 

Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolu. Mam doświadczenie w pracy diagnostycznej (m.in. diagnoza intelektu, diagnoza przesiewowa całościowych zaburzeń rozwojowych). Pracuję również terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą w ramach indywidualnej terapii psychologicznej.

W 2023 roku rozpoczęłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, w celu zdobycia wiedzy nt. niesienia wsparcia także osobom dorosłym. Studia te są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

W pracy psychologa ważne jest dla mnie świadczenie profesjonalnej pomocy zgodnej ze standardami etyki oraz najnowszą wiedzą z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych, a także uważne słuchanie, empatia oraz nawiązanie bezpiecznej i nieoceniającej relacji.

Ta specjalistka pracuje z:
✔ młodzieżą pow. 12 r.ż.
✔ dorosłymi (w tym: z rodzicami),
✔ pacjentami z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0,
DIVA Young,
Conners 3.