Skip to content Skip to footer

Terapia traumy

Terapia traumy

Terapia traumy to forma wsparcia skierowana do osób, które doświadczyły bolesnych i traumatycznych wydarzeń, a teraz zmagają się z ich trudnymi skutkami. Trauma wynika z silnego stresu, który przekracza możliwości radzenia sobie z nim, często będąc rezultatem różnych urazów psychicznych w trakcie życia lub nagłych, intensywnych stresorów. Czynniki i sytuacje, które najczęściej prowadzą do wystąpienia traumy, to między innymi niespodziewana śmierć bliskiej osoby, uczestnictwo lub bycie świadkiem wypadku komunikacyjnego, doświadczenie przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, rozwód itp.

Głównym celem terapii traumy jest pomoc w przetworzeniu doświadczeń, odzyskaniu poczucia kontroli oraz rozwinięciu umiejętności samoregulacji, aby osoby dotknięte traumą mogły odzyskać równowagę psychiczną i funkcjonować lepiej w codziennym życiu.

Zgłoś się do specjalisty, jeśli w związku z przeżytą traumą występują u Ciebie następujące objawy:

W ramach wsparcia dla naszych pacjentów oferujemy możliwość skorzystania z różnorodnego podejścia do terapii traumy.

Konsultacja z psychotraumatologiem

Podczas wywiadu, obserwacji oraz wstępnej ocenie stanu psychicznego pacjenta i rozpoznaniu specyfiki zdarzenia traumatycznego, specjalista dobierze metodę terapii spośród dostępnych: 

Terapii Przetwarzania Poznawczego (CPT)
Terapii Metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE)
Ekspozycyjnej Terapii Narracyjnej (NET)

Terapia EMDR

Sesja terapii EMDR obejmuje bilateralną stymulację, która polega na zastosowaniu bodźców dotykowych, dźwiękowych lub wizualnych po obu stronach ciała. Ten proces przypomina fale wolne obecne w czasie snu, co ułatwia przenoszenie wspomnień z obszarów emocjonalnych mózgu do kory przedczołowej.

Brainspotting

W procesie Brainspotting, terapeuta wykorzystuje odpowiednią pozycję oczu pacjenta, świadomość ciała oraz skupioną uważność, aby przetworzyć i uwolnić pamięć traumatycznych doświadczeń. Poprzez głębokie dostrojenie, terapeuta tworzy bezpieczne środowisko, które umożliwia pacjentowi skoncentrowanie się na traumie i przeprowadzenie procesu terapii.