Skip to content Skip to footer

Agata Bańka

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, terapeuta TSR

specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, terapeuta TSR Agata Bańka Centrum Alma Bydgoszcz

O mnie

Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji oraz psychoterapeutą TSR w trakcie szkolenia. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Należę do zespołu redakcyjnego Biuletynu PTPSR.

Doświadczenie zawodowe zdobywam w stacjonarnym Oddziale Leczenia Uzależnień w Szczecinku, gdzie pracuję od 4 lat z osobami z uzależnieniem oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku, wspierając osoby doświadczające lęku, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju i kryzysów emocjonalnych. Pracuję również w prywatnym gabinecie głównie z osobami dorosłymi. Organizowałam XII Konferencję Naukową PTPSR „Terapia uzależnień – Co jest możliwe? W poszukiwaniu zmiany…” w Szczecinku w maju 2023 r.

Uczestniczę w licznych szkoleniach, poszerzając mój warsztat pracy. Lubię się uczyć. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.
Bliska jest mi neuroróżnorodność.

W pracy korzystam z dobrodziejstw TSR. Praca na zasobach jest mi szczególnie bliska, bo wierzę, że każdy człowiek ma w sobie odpowiedni potencjał, by poradzić sobie z trudnościami, których doświadcza.

Ta specjalistka pracuje z:
✔ dorosłymi.