Skip to content Skip to footer

Brainspotting

Brainspotting

Brainspotting, odkryte przez dra Davida Granda w 2003 roku, jest innowacyjną metodą terapeutyczną opartą na neurobiologii. Ta metoda, będąca transformacyjną terapią traumy, koncentruje się na neuro-doświadczaniu poprzez skupioną uważność.

Jak wygląda sesja Brainspotting?

W procesie Brainspotting, terapeuta wykorzystuje odpowiednią pozycję oczu pacjenta, świadomość ciała oraz skupioną uważność, aby przetworzyć i uwolnić pamięć traumatycznych doświadczeń. Poprzez głębokie dostrojenie, terapeuta tworzy bezpieczne środowisko, które umożliwia pacjentowi skoncentrowanie się na traumie i przeprowadzenie procesu zdrowienia.

Dzięki temu procesowi oraz naturalnej zdolności mózgu do samoskanowania, samoreorganizacji i samoleczenia, pacjentowi udaje się przywrócić stan psycho-fizjologicznej równowagi. Gdy „brainspot” zostaje aktywowany, głęboki mózg sygnalizuje, że odnaleziono sieć neuronalną związaną z nieprzetworzoną traumą. Co więcej, miejsce, które pierwotnie było powiązane z przykrym doświadczeniem, może stać się źródłem psychologicznej elastyczności i rezyliencji.

 

Brainspotting Centrum Terapii Alma
Brainspotting Centrum Terapii Alma

Jakie jeszcze korzyści daje Brainspotting?

W terapii Brainspotting kluczowa jest również relacja terapeutyczna. Empatyczna i dostrojona obecność terapeuty wspiera proces zdrowienia, tworząc „kontenerującą ramę” podczas przetwarzania traumy. Dzięki tej podwójnej ramie dostrojenia, pacjent może bezpiecznie eksplorować swoje emocje i doświadczenia, co przyczynia się do prawidłowego przejścia procesu terapii. 

W ten sposób, Brainspotting nie tylko umożliwia przetworzenie traumy, ale również pomaga pacjentowi odzyskać równowagę psychiczną i fizjologiczną, co jest kluczowe dla pełnego powrotu do zdrowia i dobrostanu.

Z terapii Brainspotting mogą skorzystać pacjenci już od 15 roku życia.

Nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji:

Hubert Cholewa psycholog Bydgoszcz Alma


Hubert Cholewa​​​

Psycholog, certyfikowany terapeuta EMDR
Bydgoszcz / online