Skip to content Skip to footer

Ewelina Matuła

Psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym

O mnie

Jestem absolwentką Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już na ostatnich latach studiów rozpoczęłam kształcenie na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Następnie kontynuowałam naukę w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą poszerzyłam o dwuletni, podyplomowym kurs z Psychodynamicznej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Pracuję terapeutycznie zarówno z dziećmi, nastolatkami, jak i młodymi dorosłymi, którzy doświadczają m.in. zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń zachowania i emocji. Zajmuję się także prowadzeniem szkoleń dla szkół. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy (zarówno na oddziałach somatycznych, jak i psychiatrycznych) oraz w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym.

Ta specjalistka pracuje z:
dziećmi,
młodzieżą,
dorosłymi,
pacjentami z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0,
DIVA Young,
Conners 3.