Skip to content Skip to footer

dr Daria Wojtkiewicz

Psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, trener Biofeedback, terapeuta RTZ, terapeuta TSR w trakcie szkolenia, doradca zawodowy

O mnie

Posiadam stopień doktora, który uzyskałam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, tam też zdobyłam wieloletnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego. Od 20 lat pracuję z młodzieżą i dorosłymi w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych i rozwijania własnego potencjału, w tym także osób neuroróżnorodnych. Prowadzę również terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych.

Jestem pedagogiem specjalnym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia, terapeutą w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) i trenerem Easy Biofeedback. Ukończyłam studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w stopniu podstawowym i zaawansowanym, szkolenie z zakresu Treningu Zastępowania Agresji (ART) i Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), a także III-stopniowy kurs Terapii Behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Ta specjalistka pracuje z:
młodzieżą pow. 12 r.ż.,
dorosłymi,
pacjentami z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0,
DIVA Young.