Skip to content Skip to footer

Psychotraumatologia

Psychotraumatologia

Psychotraumatologia to obszar psychologii klinicznej, który obejmuje szeroko pojmowaną tematykę traumy i wpływ zdarzeń traumatycznych na człowieka. Zakres psychotrauamtologii obejmuje między innymi zagadnienia związane z doświadczaniem silnego stresu po traumatycznych wydarzeniach, traumą wczesnodziecięcą, traumą relacyjną, traumą generacyjną, czy zespołem stresu pourazowego.

Zgłoś się do psychotraumatologa, jeśli w związku z przeżytą traumą występują u Ciebie następujące objawy:

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychotraumatologa?

Pierwsza konsultacja psychotraumatologiczna polega na zebraniu wywiadu, obserwacji oraz wstępnej ocenie stanu psychicznego pacjenta i rozpoznaniu specyfiki zdarzenia traumatycznego, różnicowanego na:

Traumę prostą – wywoływana jest przez wydarzenia jednorazowe, gwałtowne, niespodziewane, związane z zagrożeniem życia lub zdrowia.

Traumę złożoną – występuje na skutek długotrwałego oddziaływania bodźców urazowych, w szczególności w relacji z opiekunami w okresie wczesnego dzieciństwa.

Specjalista wykorzystuje takie narzędzia, jak: DES-R PL, kwestionariusz traum T.E.C., Kwestionariusz Ujawnienia Traumy DTQ.

Psychotraumatolog zajmuje się także szeroko pojętą psychoedukacją, prowadzeniem terapii dla osób doświadczających traumy – metody terapii są dobierane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki wydarzenia traumatycznego, to m.in. 

Z konsultacji u psychotraumatologa mogą skorzystać pacjenci już od 5 roku życia.

Nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji:


Martyna Marzec

Psycholog, kryminolog, psychotraumatolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, w trakcie kształcenia z zakresu seksuologii klinicznej.

 

Jestem absolwentką studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a zarazem studiów licencjackich na kierunku kryminologia na tej samej uczelni. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychiatria i psychologia sądowa na Uniwersytecie Łódzkim oraz psychotraumatologia na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tym samym tytuł psychotraumatologa. Dodatkowo posiadam kwalifikacje pedagogiczne.

Mam za sobą liczne kursy i szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii, w tym między innymi: I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), I i II stopień Treningu Zastępowania Agresji (TZA), półroczny kurs Interwencji Kryzysowej, szkolenie z zakresu interpretacji Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości (MMPI-2). 

Kamil Wyrzykowski

Psycholog, psychotraumatolog w trakcie szkolenia

W pracy psychologa skupiam się na psychologii klinicznej i zdrowia, z wyjątkowym naciskiem na psychotraumatologię – obszar, który aktualnie pogłębiam poprzez studia podyplomowe. Moje akademickie tło obejmuje nauczanie i badania naukowe. Fascynuje mnie badanie ludzkich zachowań, zwłaszcza w kontekście intuicji i współdzielonych doświadczeń. Kompetencje nabywałem w Niebieskiej Linii, udzielając wsparcia osobom w kryzysie psychicznym, trudnościami z regulacją emocji i doświadczającymi przemocy w rodzinie.

W Centrum Terapii Alma dążę do łączenia tych umiejętności z empatycznym podejściem do każdego pacjenta, stawiając na pierwszym miejscu ich dobrostan i pomoc w osiągnięciu lepszego samopoczucia psychicznego.