Skip to content Skip to footer

Hubert Cholewa

Psycholog, certyfikowany terapeuta EMDR

Hubert Cholewa Alma Bydgoszcz psycholog

O mnie

Jestem psychologiem i uważam, że nie ma jednej, magicznej metody, która mogłaby pomóc każdemu. Dlatego w kontakcie terapeutycznym czerpię z wielu różnych nurtów, szkół i filozofii, aby móc jak najlepiej dostosować się do osobistego systemu wartości pacjenta, z poszanowaniem dla jego indywidualnych cech i doświadczeń. Wierzę, że jedyną miarą metody jest jej skuteczność. Udzielam wsparcia w nauce świadomego doświadczania własnych myśli i emocji oraz wprowadzenia w życie skutecznego działania, wynikającego z naszych osobistych wartości.

W mojej pracy głównie opieram się na założeniach 3. fali Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ciągle rozwijając się w tym kierunku, uczyłem się technik Terapii Akceptacji i Zaangażowania pod okiem doświadczonych specjalistów oraz brałem udział w szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Dodatkowo jestem certyfikowanym terapeutą EMDR (poziom I i II) oraz pionierem metody Brainspotting (faza I) w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki tym dwóm metodom jestem w stanie skutecznie wspierać pacjentów w radzeniu sobie z różnego rodzaju doświadczeniami urazowymi, w tym traumami. Od ponad 10 lat praktykuję oraz propaguję ćwiczenie uważności, którą uważam za jedną z kluczowych dla dobrostanu psychicznego w dzisiejszym, pędzącym na złamanie karku, świecie.

W codziennej praktyce kieruję się słowami Marshy Linehan, twórczyni Terapii Dialektyczno-Behawioralnej: „Nie można poprzez myślenie nauczyć się nowych zachowań – to poprzez nowe zachowania można nauczyć się nowego myślenia”.

W trosce o jak najwyższy poziom oferowanej przeze mnie pomocy jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz pracuję ze stałym wsparciem superwizora Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ten specjalista pracuje z:
✔ młodzieżą od 15 r.ż. (tylko w ramach EMDR i Brainspotting),
✔ dorosłymi,
✔ dorosłymi z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
✔ DIVA 5.0