Skip to content Skip to footer

Niepokojące objawy ADHD u dzieci – na co zwrócić uwagę?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to zaburzenie neurologiczne, które dotyka wiele dzieci na całym świecie. Objawy ADHD zwykle pojawiają się przed 7. rokiem życia, a ich wczesne rozpoznanie może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z tym stanem. Niniejszy artykuł ma na celu pomóc rodzicom zidentyfikować niepokojące objawy u dzieci, które mogą sugerować ADHD, a także wyjaśnić, jakie kroki należy podjąć w przypadku podejrzenia zaburzenia.
Nadmierna ruchliwość i impulsywność
Dzieci z ADHD często mają trudności z kontrolowaniem swojej aktywności motorycznej, co może objawiać się jako nadmierne bieganie, wspinanie się na meble czy częste wstawanie z miejsca. Ponadto, dzieci te mogą wykazywać impulsywność, taką jak przerywanie rozmów, przeskakiwanie w kolejce czy podejmowanie ryzykownych działań.
Trudności z koncentracją
Dzieci z ADHD mogą mieć problem z utrzymaniem uwagi przez dłuższy czas. Może się to objawiać jako częste przeskakiwanie między różnymi czynnościami, trudności z ukończeniem zadań domowych czy brak zainteresowania w jednej aktywności na dłużej. W wyniku tego dzieci mogą mieć problemy w przedszkolu czy szkole, gdyż trudno im się skoncentrować na zajęciach.
Problemy z organizacją
Dzieci z ADHD mogą również wykazywać trudności z organizacją swojego czasu, przestrzeni i zadań. Może się to objawiać jako bałagan w pokoju, problemy z przestrzeganiem harmonogramu czy trudności z planowaniem i wykonaniem zadań.
Trudności z zasypianiem
Wielu dzieci z ADHD ma problemy ze snem, takie jak opóźnione zasypianie, częste budzenie się w nocy czy nadmierna senność w ciągu dnia.
Problemy emocjonalne
Dzieci z ADHD mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji, co może prowadzić do nagłych wybuchów złości, płaczu czy frustracji. Mogą również wykazywać większą wrażliwość na krytykę oraz trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.
Co zrobić, gdy podejrzewamy ADHD u dziecka?

Jeśli zauważyłeś u swojego dziecka powyższe objawy, warto skonsultować się z lekarzem pediatrą lub psychologiem dziecięcym. W Centrum Terapii ALMA przyjmuje psychiatra dziecięcy dr hab n med Jarosław Jóźwiak. Wykonujemy pogłębioną diagnostykę za pomocą oraz kierunkujemy plany terapii: test MOXO, TEST CONNERS, Psychoedukacja ADHD, Biofeedback.

mgr Aleksandra Kaczmarek, psycholog Centrum ALMA

Leave a comment