Skip to content Skip to footer

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to najogólniej mówiąc nagła pomoc psychologiczna oraz pomoc psychiatryczna osobie, która znalazła się w trudnym położeniu i która nie potrafi sobie z tym poradzić. Często są to sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu, w których bliscy nie są w stanie pomóc, dlatego czas jest w wielu przypadkach szczególnie ważny.

Warto zaznaczyć, że celem interwencji kryzysowej jest jak najszybsze rozwiązanie problemu i jest ona niezależna od np. psychoterapii. W sytuacji krytycznej wykorzystuje się różne środki pomocy pacjentowi, w celu załagodzenia objawów powstałych w wyniku nienaturalnych okoliczności. Jej głównym zadaniem jest przywrócenie równowagi osobie znajdującej się w kryzysie. Dzięki szybkiej reakcji pacjent jest w stanie powrócić do codziennego funkcjonowania i stawiać czoła problemom sprzed anormalnej sytuacji.

Interwencja kryzysowa — kogo dotyczy?

Ta forma pomocy psychologicznej dedykowana jest szczególnie osobom, które doświadczyły traum i znalazły się w trudnej sytuacji. Mogą być to zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe. Szczególnie jednak dotyczy to osób, które zetknęły się z takimi stanami jak:

 • doznanie przemocy fizycznej lub psychicznej
 • konflikty rodzinne w tym przemoc, rozstania i rozwody członków rodziny
 • choroba lub śmierć bliskiej osoby
 • myśli samobójcze
 • przemoc na tle seksualnym, gwałt, mobbing
 • nagłe wypadki i wydarzenia losowe
 • bezdomność
 • utrata pracy
 • bycie świadkiem lub doświadczenie przestępstwa

Kto udziela pomocy w przypadku interwencji kryzysowej?

W takiej sytuacji pomocy udzielają interwenci kryzysowi. Najczęściej są to osoby pracujące w ośrodkach interwencji kryzysowej, które posiadają specjalistyczną wiedzę na temat psychologii kryzysu. W takich ośrodkach (znajdujących się na terenie całej Polski) można uzyskać pomoc w zakresie zarówno kryzysu, jak i pomocy prawnej, socjalnej czy mediacji pomiędzy stronami. Ośrodki oferują także miejsca noclegowe. Można także skorzystać z telefonu zaufania dostępnego zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Warto podkreślić, że interwentem kryzysowym może być psycholog lub psychoterapeuta, ale nie tylko. W zależności od sytuacji w takiej roli może się znaleźć również lekarz, policjant, strażak czy ratownik medyczny, gdyż w tym przypadku liczy się przede wszystkim osobowość interwenta, jego odpowiedzialność, zaangażowanie i autentyczna chęć pomocy osobie poszkodowanej. Towarzyszenie w kryzysie i proponowanie nowego spojrzenia na sytuację może wspomaga zażegnanie kryzysu w dopasowanej do sytuacji formie.

Przebieg interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa składa się z kilku kolejnych etapów:

 • rozpoznanie i zobrazowanie problemu
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobie, która znalazła się w kryzysie
 • zbudowanie zaufania i udzielenie wsparcia osobie poszkodowanej
 • ukazanie osobie znajdującej się w kryzysie możliwych rozwiązań wyjścia z niekorzystnej sytuacji
 • pomoc i wsparcie w stworzeniu odpowiedniego planu działania mającego na celu poradzenie sobie z problemem
 • przekonanie do zaadaptowania planu w codziennym życiu

Ile trwa interwencja kryzysowa?

Jest to przede wszystkim seria indywidualnych wizyt, podczas których osoba przeżywająca kryzys współpracuje z interwentem. W zależności od sytuacji jest to seria 10-20 spotkań, trwających ok. 50 min. W przypadku pierwszych spotkań dociera się do przyczyny interwencji, z kolei na następnych wdraża i kontynuuje plan działania.[/et_pb_text][et_pb_button button_text=”Skonsultuj się z psychologiem” _builder_version=”4.15.1″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ button_url=”https://centrumalma.pl/psychoterapeuta-a-psycholog/”][/et_pb_button][et_pb_button button_text=”Skonsultuj się z psychiatrą” _builder_version=”4.15.1″ _module_preset=”default” button_url=”https://centrumalma.pl/psychiatria/” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Leave a comment