Skip to content Skip to footer

Terapia ADHD muzyką

Jednym słowem – muzykujcie!

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się trudnościami w skupieniu uwagi, nadmierną impulsywnością oraz hiperaktywnością. Leczenie ADHD wymaga zastosowania różnych metod terapeutycznych, najlepiej wszechstronnych, a jedną z nich jest terapia muzyką. W tym artykule omówię, jakie korzyści może przynieść terapia muzyką w leczeniu ADHD, jakie są różne podejścia do tej terapii oraz jakie rodzaje muzyki najlepiej się sprawdzają.

Badania przeprowadzone na temat terapii muzyką w leczeniu ADHD sugerują, że muzyka może i pomaga poprawić uwagę, skupienie i kontrolę impulsów u osób z tym zaburzeniem. Muzyka działa jak bodziec dla mózgu, co może poprawić zdolność koncentracji i wykonywania zadań. Terapia muzyką może również pomóc w redukcji stresu i napięcia emocjonalnego, które są często związane z ADHD.

Różne podejścia do terapii muzyką w leczeniu ADHD obejmują m.in. słuchanie muzyki, granie na instrumentach oraz śpiewanie. Po prostu słuchanie muzyki jest najbardziej popularną formą terapii muzyką w leczeniu ADHD. Może to być muzyka klasyczna, jazz, muzyka relaksacyjna lub muzyka terapeutyczna. Badania dowodzą, że słuchanie muzyki może pomóc w poprawie koncentracji i zmniejszeniu impulsywności u osób z ADHD.

Gra na instrumentach jest również skuteczną formą terapii muzyką w leczeniu ADHD. Badania dowodzą, że nauka gry na instrumencie, takim jak gitara, fortepian czy skrzypce, może pomóc w poprawie zdolności koncentracji, koordynacji i kontroli impulsów. Gra na instrumencie wymaga skupienia i dyscypliny, co może pomóc w nauce kontrolowania objawów.

Śpiewanie jest kolejnym podejściem do terapii muzyką w leczeniu ADHD. Śpiewanie pomaga w pracy nad kontrolą oddechu, koncentracją i koordynacją, a także może pomóc w redukcji stresu i napięcia emocjonalnego. Badania dowodzą, że śpiewanie może pomóc w poprawie kontroli impulsów i uwagi u osób z ADHD.

Podsumowując, terapia muzyką może być skuteczną formą leczenia ADHD, a różne podejścia do tej terapii, takie jak słuchanie muzyki, gra na instrumentach czy śpiewanie, mogą pomóc w poprawie zdolności koncentracji, koordynacji i kontroli impulsów.

Mgr Aleksandra Kaczmarek

Leave a comment