Skip to content Skip to footer

Jak wygląda podstawowe badanie neurologiczne?

Chociaż wiele osób obawia się badań u specjalistów, badanie neurologiczne należy do tych zupełnie bezbolesnych. Jest jednak niezbędne, aby ocenić czy układ nerwowy funkcjonuje prawidłowo. Kluczowa w tym przypadku jest ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta, w tym czynności nerwów, siły mięśniowej oraz odruchów.

Na czym polega badanie neurologiczne?

Pierwszy etap badania to nic innego jak szczegółowy wywiad lekarski. Dzięki zebranym informacjom lekarz może ocenić, z jakimi dolegliwościami zmaga się pacjent. Neurolog zadaje pacjentowi ogólne pytania m.in. o to, z jakiego powodu się zgłosił, a także skupione na konkretnych dolegliwościach. Szczególnie istotne jest występowanie bólów i zawrotów głowy, osłabienie siły mięśniowej, drgawki, zaburzenia zmysłów (np. smaku czy węchu), zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci i snu. Dla lekarza ważne jest również to, od jak dawna występują dane objawy, a w przypadku wystąpienia wielu z nich, kolejność, w której następowały. Wywiad obejmuje także pytania o inne okoliczności mające wpływ na przebieg dolegliwości. Kluczowe jest występowanie chorób przewlekłych, regularne przyjmowanie leków, urazy głowy z przeszłości, choroby neurologiczne w rodzinie. Zaleca się również, aby pacjent zabrał na wizytę obrazowe badania głowy (jeśli kiedykolwiek je wykonywał).

Po przeprowadzeniu z pacjentem wywiadu lekarz przystępuje do badania przedmiotowego, w którego trakcie bada jamę brzuszną, osłuchuje klatkę piersiową, sprawdza ciśnienie tętnicze krwi. Badanie przedmiotowe na pierwszy rzut oka ma niewiele wspólnego z neurologią, jednak w przypadku chorób ogólnoustrojowych takich jak np. nadciśnienie tętnicze istnieje ryzyko zaburzeń również ze strony układu nerwowego.

Następnie lekarz może ocienić kształt i symetrię czaszki, badanie czucia na twarzy i kończynach, badanie chodu, badanie czynności umysłowych takich jak mowa czy pisanie, a nawet badanie stanu psychicznego.

W trakcie pełnego badania neurologicznego lekarz skupia się także na czynnościach takich jak badanie czynności nerwów czaszkowych, w których nierzadko neurolog pyta pacjenta o odczuwane zapachy czy badanie objawów oponowych (w tym sztywności karku). Następnie, podczas oceny siły mięśniowej może poprosić pacjenta o uniesienie kończyn lub zbada odruchy specjalnym młotkiem neurologicznym.

Jakie są najczęstsze badania zlecane przez neurologa?

Jeśli lekarz będzie potrzebował dodatkowych badań do postawienia właściwej diagnozy, może zlecić pacjentowi wykonanie m.in.:

  • tomografii komputerowej – dzięki badaniu radiologicznemu lekarz będzie mógł zdiagnozować zmiany zwyrodnieniowe i nowotwory
  • rezonansu magnetycznego – badanie przeprowadza się przy diagnozowaniu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, zmian w obrębie serca, płuc i tkanek miękkich
  • elektroencefalografii (EEG) – badanie pozwala na ocenę bioelektrycznych czynności mózgu
  • rentgen czaszki i kręgosłupa – pozwalający zdiagnozować schorzenia i zmiany kręgosłupa

Niekiedy może także poprosić o wykonanie badań laboratoryjnych takich jak morfologia, badanie moczu czy odczynu Biernackiego (szybkości opadania krwinek czerwonych).

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Leave a comment