Skip to content Skip to footer

Zmiany w wystawianiu e-recept

2 sierpnia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, dotyczące zasad wystawiania e-recept na leki psychotropowe. Zgodnie z rozporządzeniem lekarz przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe podczas badania ma obowiązek sprawdzić, jakie leki pacjentowi przepisano, które wykupił, zażywa i w jakich dawkach. Również w przypadku recepty na zamienniki tych środków. Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady.

Jeśli ostatnie badanie, związane z wystawieniem recepty na te leki, odbyło się w czasie krótszym niż trzy miesiące przed poradą, to lekarz będzie mógł wystawić e-receptę w ramach kontynuacji leczenia – bez badania.

Lekarz ma obowiązek zweryfikować liczbę oraz rodzaj produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych pod względem ich bezpieczeństwa oraz skutecznego prowadzenia farmakoterapii. Pacjent w tym celu powinien udostępnić mu przed wizytą historię swoich recept.

Aby udostępnić lekarzowi historię swoich recept, należy zainstalować na telefonie aplikację Moje IKP (https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/mojeikp-na-komorke-lub-tablet), a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Dla ułatwienia podajemy numery PWZ lekarzy, przyjmujących w naszej placówce:

dr J. Jóźwiak: PWZ 3162229

dr J. Biskupiak: PWZ 2984382

dr A. Widła: PWZ 1486426 

dr W. Jernajczyk: PWZ: 1451608

dr M. Iwański: PWZ 3507086 

dr M. Sugalska: PWZ 3300342

dr Ł. Hutnik: PWZ 2609449

dr P. Dybcio: PWZ 2164410

lek. P. Dombrowska: PWZ 3745917

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, Dz.U. 2023 poz. 1368

Leave a comment