Skip to content Skip to footer

Natalia Gąsiewska

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

O mnie

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz studia podyplomowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku seksuologia kliniczna. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam od konsultacji osób w spektrum autyzmu, prowadząc konsultacje indywidualne jak i grupowe. 
 

Prowadziłam grupy wsparcia dla rodzin doświadczających trudności w obszarze relacji z dziećmi. Prowadzę również zajęcia z Filmoterapii, Biblioterapii i Psychorysunku na oddziale dziennym ambulatoryjnym Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych. Pracowałam z osobami przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, lękowe czy też nastroju w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoanalitycznym w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. W swojej pracy koncentruje się na odkrywaniu i analizie nieświadomych procesów psychicznych wpływających na zachowanie i funkcjonowanie jednostki. Powyższe podejście może być stosowane w pracy z konkretnymi problemami, takimi jak depresja, lęk, zaburzenia osobowości, problemy interpersonalne, jak i trauma.

 
Ta specjalistka pracuje z:
młodzieżą,
dorosłymi,
pacjentami z ADHD.
 
Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0,
DIVA Young.