Skip to content Skip to footer

Kamil Wyrzykowski

Psycholog, diagnosta, psychotraumatolog w trakcie szkolenia

O mnie

W pracy psychologa skupiam się na psychologii klinicznej i zdrowia, z wyjątkowym naciskiem na psychotraumatologię – obszar, który aktualnie pogłębiam poprzez studia podyplomowe. Moje akademickie tło obejmuje nauczanie i badania naukowe. Fascynuje mnie badanie ludzkich zachowań, zwłaszcza w kontekście intuicji i współdzielonych doświadczeń. Kompetencje nabywałem w Niebieskiej Linii, udzielając wsparcia osobom w kryzysie psychicznym, trudnościami z regulacją emocji i doświadczającymi przemocy w rodzinie.

W Centrum Terapii Alma dążę do łączenia tych umiejętności z empatycznym podejściem do każdego pacjenta, stawiając na pierwszym miejscu ich dobrostan i pomoc w osiągnięciu lepszego samopoczucia psychicznego. Moja praca jest dla mnie pasją, a możliwość wspierania innych na ich drodze do zdrowia psychicznego jest dla mnie ogromnym zaszczytem i motywacją do dalszego rozwoju.

Ten specjalista pracuje z:
✔ młodzieżą,
✔ dorosłymi,
✔ dorosłymi z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0.