Skip to content Skip to footer

Jakie są najczęstsze objawy ADHD u dzieci?

Pierwsze symptomy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej często pojawiają się dość wcześnie — można je zaobserwować jeszcze przed 5. rokiem życia. Zaburzenie neurorozwojowe, jakim jest ADHD u dziecka, powoduje przede wszystkim hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową, problemy z koncentracją i skłonności do impulsywnego zachowania. Poniżej wskazujemy na objawy pojawiające się w wieku przedszkolnym, które stanowią przesłankę do konsultacji z psychologiem dziecięcym.

Pierwsze objawy ADHD – jak je rozpoznać?

Najczęstsze symptomy można podzielić na trzy główne grupy. Jedną z nich są zaburzenia koncentracji i uwagi. Można je zaobserwować między innymi wtedy, gdy malec ma problem ze skupieniem się na jednej czynności przez dłuższy czas, niechętnie uczy się nowych rzeczy i unika aktywności, z którymi nie radzi sobie najlepiej. Dziecko z ADHD może też sprawiać wrażenie, że nie słucha opiekunów lub ignoruje ich prośby, wskazówki i polecenia.

Charakterystycznym objawem jest także hiperaktywność. Powoduje ona, że dziecko sprawia wrażenie pełnego energii. Dziecko z ADHD nieustannie chce się bawić i być w ruchu, wtrąca się do rozmów dorosłych i zdaje się być głośne lub wręcz niegrzeczne. Trudność sprawia mu siedzenie w miejscu, nawet przy posiłkach lub układaniu się do snu.

ADHD u dziecka może przejawiać się również nadmierną impulsywnością. Dorośli często interpretują jego zachowanie jako nieposłuszeństwo czy nawet złośliwość. Reaguje gwałtownie w drobnych konfliktach z innymi dziećmi, np. krzyczy, wyrywa zabawki, bije i szarpie. Nie radzi sobie z czekaniem na swoją kolej, daje się ponosić emocjom, a upomnienia nie przynoszą rezultatu.

Znaczenie prawidłowej diagnozy dla rozwoju dziecka z ADHD

W przypadku wystąpienia pierwszych symptomów ogromne znaczenie ma konsultacja z psychologiem dziecięcym, ponieważ objawy przypominające ADHD u dziecka mogą okazać się w rzeczywistości przejawami innych trudności i zaburzeń rozwojowych. Specjalista przeprowadzi badania i skieruje kilkulatka na diagnozę oraz wesprze w doborze odpowiednich form pomocy wśród dostępnych terapii i treningów.

Leave a comment