Skip to content Skip to footer

Mania: Czym są zaburzenia maniakalne?

Mania nazywana również epizodem maniakalnym to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się wzmożonym nastrojem, nadpobudliwością oraz zwiększoną aktywnością psychiczną. Osoby doświadczające zaburzeń maniakalnych mogą mieć bardzo wysokie poczucie własnej wartości i odczuwać zmniejszoną potrzebę snu. Zaburzenia, których doświadczają wpływają negatywnie na ich funkcjonowanie w codziennym życiu. 

Czym jest mania? Jak się objawia? Jak rozpoznać epizod? Jak się leczy zaburzenia maniakalne? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Mania, czyli co?

Mania definiowana jest jako długotrwale podniesiony, ekspansywny lub drażliwy nastrój, trwający przynajmniej tydzień. O epizodzie manii mówi się wówczas, gdy wzmożonemu nastrojowi towarzyszą co najmniej trzy z poniższych objawów:

  • zawyżone poczucie własnej wartości, 
  • zmniejszona potrzeba snu, 
  • presja mówienia/potok pomysłów, 
  • skłonność do rozproszeń uwagi, 
 • zwiększone zaangażowanie w czynności, które od razu przynoszą efekt,
 • nadmierne zaangażowanie w przyjemne, potencjalnie lekkomyślne aktywności. 

Objawy manii: Jak rozpoznać epizod maniakalny?

Objawy wskazujące na trwanie epizodu maniakalnego można podzielić na 4 grupy. To:

 • symptomy nastroju: ekspansywność, euforia, pobudliwość, rozdrażnienie, 
 • symptomy poznawcze: myśli maniakalne, wiara w zdolności i możliwości, niewiara w ograniczenia,
 • symptomy motywacyjne: nadmierna aktywność, 
 • symptomy fizyczne: obniżenie zapotrzebowania na sen. 

Przyczyny manii 

Mania może mieć zróżnicowane podłoże. Wymienia się tu czynniki biologiczne, jak również stresujące wydarzenia, zaburzenia dobowych rytmów snu i czuwania. W literaturze fachowej wymienia się:

 • zaburzenia czynności układu limbicznego będące następstwem zakłóceń neuroprzekaźnictwa na poziomie chemii mózgu, 
 • nadczynność tarczycy, nadnerczy, 
 • mocznicę. 

Jak już wspomnieliśmy dużą rolę w wywoływaniu epizodów manii odgrywa stres. W przypadku nawet 60% chorych, początek choroby afektywnej oraz nawrót depresji czy manii poprzedzają sytuacje stresogenne. Dotyczy to zarówno sytuacji somatycznych, jak i sytuacji związanych z chorobami czy urazami, nagłymi zmianami w życiu chorego. 

Jak leczyć manię?

Leczenie manii w dużej mierze koncentruje się na farmakoterapii. Polega na podawaniu leków podawaniu leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych. Uzupełnieniem leczenia jest terapia psychologiczna. Psychoedukacja realizowana w ramach indywidualnych spotkań z terapeutą lub spotkań grupowych zwiększa samoświadomość pacjenta i pozwala na wczesne rozpoznawanie objawów choroby. 

Psychoterapia w leczeniu manii jest najczęściej zalecana w okresie remisji choroby. Służy jako narzędzie do kształtowania umiejętności własnych działań. Przebieg leczenia jest uzależniony od ciężkości przebiegu stanu maniakalnego, w związku z czym długość terapii oraz jej zakres to kwestie bardzo indywidualne. Należy przy tym pamiętać, że skuteczność terapii w dużej mierze zależy do samego pacjenta i jego postawy wobec choroby.[/et_pb_text][et_pb_button button_url=”https://centrumalma.pl/psychiatria/” button_text=”Skonsultuj się z psychiatrą” _builder_version=”4.15.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://centrumalma.pl/psychoterapeuta-a-psycholog/” button_text=”Skonsultuj się z psychologiem” _builder_version=”4.15.1″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Leave a comment