Skip to content Skip to footer

Autyzm u kobiet – co warto wiedzieć?

Autyzm dotyka częściej u chłopców niż dziewcząt, a przyczyny tej dysproporcji nie są do końca jednoznaczne. Eksperci uważają, że wpływ mogą mieć czynniki biologiczne. Definicja i diagnostyka autyzmu może także odgrywać rolę jeśli chodzi stosunek mężczyzn do kobiet. Jest to określane jako tendencyjność diagnostyczna.

Najbardziej rzetelne statystyki, które mówią o stosunku płci w przypadku autyzmu opierają się na analizie przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku. Dane dotyczące diagnostyki wykazują, że na jedną dziewczynkę z autyzmem przypada 4,2 zdiagnozowanych chłopców.

Wnioski płynące z tej analizy nasuwają na myśl pytania o kluczowe różnice wśród chłopców i dziewcząt z autyzmem i porównaniu z kobiecymi i męskimi symptomami autyzmu.

Różnice między kobiecymi, a męskimi objawami autyzmu

Faktem jest, że autyzm u chłopców/mężczyzn jest szybciej zauważany i diagnozowany. Jeśli chodzi o dziewczynki i kobiety, wyniki badań wskazują, że otrzymują one diagnozy w późniejszym czasie. Świadczy to o tym, że objawy autyzmu u kobiet mogą być trudniejsze do zauważenia, a co za tym idzie także zdiagnozowania. Zdaniem naukowców, dziewczynki są często diagnozowane wtedy, gdy można u nich zauważyć znaczne upośledzenie społeczne. Niepokojący może być fakt, że kobiety u których objawy autyzmu są łagodne, często są bagatelizowane przez lekarzy.

Symptomy autyzmu u kobiet mogą nie być jednoznaczne, a lekarze, rodzice i pedagodzy stawiają znak równości pomiędzy autyzmem, a chłopcami. W efekcie spora ilość dziewcząt i kobiet z autyzmem może być z tego powodu pominięta.

Wiele testów wykorzystywanych przy diagnozie autyzmu bazuje również na obserwacji zachowań u chłopców i mężczyzn. Nie zmienia to jednak faktu, że autyzm u kobiet może wyglądać nieco inaczej. Niemniej jednak, nawet jeśli ta diagnostyczna dysproporcja zostałaby wyjaśniona, mężczyźni nadal otrzymywaliby diagnozę częściej niż kobiety. Tę teorię poparły badania przedłożone na International Meeting for Autism Research w 2015 roku. Chociaż eksperci – aby zażegnać to uprzedzenie –  obserwowali dzieci od wieku niemowlęcego i wielokrotnie przeprowadzali testy pod kątem autyzmu, nadal wykazano przewagę płci  3:1.

Przypatrując się czynnikom biologicznym, mózgi osób autystycznych mają tendencję do uzewnętrzniania genetycznych ekspresji typowych dla mężczyzn.

Objawy autyzmu u kobiet

 Określając symptomy autyzmu u kobiet i dziewcząt, często używa się jednego z dwóch słów – subtelne lub znaczące.

Nie zmienia to jednak faktu, że osoba z autyzmem niezależnie od płci jest wyjątkowa. Kobiety mają tendencję do mniejszej liczby nawykowych zachowań i okrojonych zainteresowań w przeciwieństwie do mężczyzn. Często występują u nich bardziej „społecznie akceptowalne” zachowania. Dziewczęta i kobiety z autyzmem wykazują silniejsze tendencje dostosowania się do swoich rówieśników. U kobiet często występuje także maskowanie cech autyzmu poprzez naśladowanie swoich rówieśników. W efekcie, że wykrycie zaburzenia może okazać się trudniejsze, gdyż mężczyźni często obserwują lub nie afiszują się w sytuacjach społecznych.

Objawy autyzmu u mężczyzn i kobiet są zbliżone. Niemniej jednak, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kobiety mają większe skłonności do kamuflowania swoich objawów. Przykładowo, kobiety mogą na siłę nawiązywać kontakt wzrokowy, naśladować zachowania, ćwiczyć rozmowy. Niemniej jednak, istnieją sprzeczne dowody mówiące o tym, że kobiety autystyczne w przeciwieństwie do mężczyzn mogą mieć większe problemy z własnymi emocjami i mniejszą zdolność do adaptacji. To wszystko świadczy o tym, że autyzm jest zaburzeniem bardzo indywidualnym.

Autyzm u kobiet – cechy charakterystyczne

Oznaki u kobiet z autyzmem różnią się od siebie i nie ma dwóch osób wykazujących identyczne objawy.

Co jest zatem charakterystyczne dla kobiet z autyzmem?

  • Problemy w komunikacji i interakcji społecznej
  • Preferowanie samotnego spędzania czasu
  • Niechęć przed dotykaniem
  • Niechęć patrzenia rozmówcy w oczy, inicjowania rozmowy
  • Problemy z wyrażaniem emocji
  • Powtarzalność ruchów
  • Okrojone preferencje żywieniowe
  • Nadwrażliwość na światło i dźwięk
  • Trudności z odczytaniem niewerbalnych sygnałów
  • Nadmierne skupienie się na pewnych czynnościach, rutynach

Objawy autyzmu u kobiet dorosłych są mniej widoczne niż podczas dzieciństwa. Objawy nie musiały zniknąć, ale kobiety z autyzmem mogły rozwinąć w sobie mechanizmy radzenia sobie z nimi. Niekiedy nie jest oczywiste, że autyzm jest związany zdanymi zrachowaniami. Czasami kobieta może być oceniona przez innych jako niegrzeczna, ponieważ nie wykazuje zainteresowana innymi. Może to być jednak oznaką autyzmu. To samo tyczy się pań, które wykazują niepokój w kontaktach społecznych lub nawiązanie nowych znajomości uważają za niezwykle trudne.

Autyzm jest chorobą, która jest obecna przez całe życie, Jednak niezdiagnozowane kobiety, – pomimo, że próbują radzić sobie z kłopotliwymi symptomami – mogą mieć trudności w radzeniu sobie ze swoim zachowaniem czy umiejętnościami społecznymi.

Warto jednak wiedzieć, że bez właściwej diagnozy, część kobiet z autyzmem nie uzyska potrzebnego leczenia. Bardzo ważne jest to, aby przedyskutować swoje symptomy z rodziną, przyjaciółmi, ale przede wszystkim ze specjalistami w dziedzinie autyzmu.

W Centrum Terapii ALMA pomagamy pacjentom z autyzmem w każdym wieku. Zgłoś się do nas i pozwól nam pomóc Tobie dobierając najlepszą ścieżkę leczenia!

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Leave a comment