Skip to content Skip to footer

Testy DIVA – international

Kwestionariusz diagnostyczny DIVA 5.0. - online lub stacjonarnie

Jaki jest pierwszy krok do poznania odpowiedzi na pytanie: "Czy mam ADHD?"

Pogłębiony wywiad przeprowadzony przez profesjonalnego diagnostę, bazujący na teście DIVA 5.0 to pierwszy i niezbędny krok w kierunku diagnozy ADHD. Konsultacja trwa do 2 h, a raport diagnostyczny otrzymasz w ciągu 48 h. Koszt wynosi: xyz €.

W celu umówienia terminu wywiadu diagnostycznego zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, porozumiewającym się w języku włoskim. Online – z dowolnego miejsca w Europie lub stacjonarnie w Polsce (Warszawa, Bydgoszcz, Wrocław, Siedlce). Aby umówić się na konsultację, kliknij poniższy przycisk lub wyślij mail na adres: francesca.palumbo@centrumalma.pl

Diagnosis ADHD online Centrum Alma

Na czym polegają testy diagnostyczne ADHD w standardzie DIVA?

Testy diagnostyczne ADHD DIVA to jeden z głównych kwestionariuszy do diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u osób dorosłych. Kwestionariusz został opracowany w 2010 roku w Holandii. Od tego czasu testy DIVA są powszechnie wykorzystywane przez diagnostów i terapeutów w całej Europie

Według przyjętej przez autorów testu DIVA klasyfikacji, rozpoznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u osoby dorosłej, powinno być poprzedzone ustaleniem, czy symptomy ADHD były obecne zarówno w dzieciństwie, jak i w wieku dorosłym pacjenta. W tym celu, w miarę możliwości, wywiad powinien zostać zebrany także od osób, które znały pacjenta w dzieciństwie. 

W trakcie wywiadu diagnostycznego kolejno przytaczane są konkretne przykłady realnych zachowań z przeszłości i teraźniejszości. Ma to na celu ułatwienie oceny, czy dany objaw (będący kryterium rozpoznania ADHD) występował/występuje w dzieciństwie/w wieku dorosłym. Ocenie poddaje się również wpływ wspomnianych wcześniej objawów na funkcjonowanie pacjenta w pięciu kluczowych obszarach życia:

Kto powinien wykonać testy DIVA?

Pomimo tego, że testy DIVA są dostępne online, ich samodzielne wykonanie nie dostarczy odpowiedzi na pytanie, czy masz ADHD i w jakim stopniu zaburzenie wpływa na Twoje dorosłe życie. W celu uzyskania rzetelnej i kompleksowej diagnozy oraz planu terapii wywiad diagnostyczny warto przeprowadzić w asyście specjalisty. Na wizytę diagnostyczną z pewnością powinieneś się umówić, jeśli: 

Jaki jest kolejny krok do diagnozy?

Jeśli wynik pogłębionego wywiadu wskaże na ADHD, kolejnym i ostatnim krokiem do diagnozy jest konsultacja z lekarzem psychiatrą, do którego będziesz mógł udać się wyposażony w szczegółowy raport diagnostyczny po spotkaniu z naszym specjalistą. 

Konsultację diagnostyczną w języku włoskim przeprowadzi z Tobą:

mgr Francesca Palumbo Psycholog Warszawa Alma


Francesca Palumbo​​

Psycholog, diagnosta, psychotraumatolog w trakcie szkolenia
A tu napiszmy coś, co ociepli wizerunek specjalisty i uwiarygodni jej znajomość języka, np. przez x lat mieszkała we włoskim Rimini, gdzie studiowała psychologię (wymyślam!)