Skip to content Skip to footer

Malwina Anna Użarowska

Psycholog, diagnosta, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

O mnie

Ukończyłam psychologię kliniczną na SWPS w Warszawie. 

Obecnie kładę nacisk głównie na diagnozę ADHD i psychoedukację. 

Moje doświadczenie obejmuje blisko 20 lat (od 2003 r.) pracy nad skutkami stresu i lęku oraz nad ich źródłami. Prowadzę konsultacje z osobami borykającymi się z silnym napięciem, kryzysem osobistym lub zawodowym, poczuciem wypalenia, utratą motywacji, dolegliwościami psychosomatycznymi, a także z problemami w relacjach interpersonalnych – np. niedostatecznej asertywności, trudnościach w komunikacji i innych. 

Największy nacisk kładę na efektywność i indywidualizm, dlatego korzystam z różnych metod w nurtach terapii krótkoterminowych, czerpiąc głównie z poznawczo-behawioralnej, humanistycznej i skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Moją pasją jest również aktualizowanie wiedzy na bazie badań naukowych i praca dziennikarska – np. w dzienniku „Rzeczpospolita”, a obecnie na portalu mZdrowie.

Ta specjalistka pracuje z:
dorosłymi,
dorosłymi z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0.