Skip to content Skip to footer

ADHD – oferta dla szkół

ADHD - oferta szkoleniowa dla szkół

Jak wspierać małych #HerosówChaosu, czyli oferta szkolenia dla szkół i nauczycieli

Czy wiesz, że według szacunków 10% populacji dzieci ma ADHD? To oznacza, że przeciętnie w każdej klasie znajdują się uczniowie z tym zaburzeniem! Odnotowujemy coraz większą liczbę zapytań o wsparcie uczniów z ADHD, zarówno od rodziców, jak i kadry nauczycielskiej. Dlatego też opracowaliśmy program szkolenia, aby pomóc szkołom stawać się przyjaznym miejscem dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Jak rozpoznać u ucznia potencjalne objawy? Jakie ma potrzeby? Jak z nim pracować? W trakcie naszego szkolenia opowiemy m.in.: 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy pionierami psychoterapii poznawczo-behawioralnej i liderami w diagnozowaniu i leczeniu ADHD w Polsce. Pod kierownictwem autorytetu w postaci dr hab. n. med. Jarosława Jóźwiaka, jako zespół psychiatrów, psychologów i neurologów, podnosimy społeczną świadomość dot. występowania ADHD u dzieci i dorosłych.

Co zyskujecie dzięki naszemu szkoleniu?

O szkoleniu

✔ Szkolenie łącznie trwa 4 h zegarowe w rozbiciu na dwa dwugodzinne spotkania. Druga sesja odbywa się po około miesiącu od pierwszej, aby nauczyciele mieli okazję wykorzystać wiedzę i narzędzia i zebrać pytania oraz sytuacje na sesję follow-up.
Koszt całego szkolenia: napisz na adres aleksandra.kaczmarek@centrumalma.pl, aby otrzymać indywidualną ofertę.
✔ Forma: online.
✔ Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia stacjonarnie oraz w mniejszych,
warsztatowych grupach (do 10 osób).

Zapisy:

Aleksandra Kaczmarek
Dyrektor Zarządzająca – Warszawa
aleksandra.kaczmarek@centrumalma.pl

Barbara Górka
Dyrektor Zarządzająca – Bydgoszcz
barbara.gorka@centrumalma.pl

Monika Gorzelak
Dyrektor Zarządzająca – Wrocław
monika.gorzelak@centrumalma.pl

Adriana Siemieniuk Alma terapia Siedlce

Adriana Siemieniuk
Dyrektor Zarządzająca – Siedlce
adriana.siemieniuk@centrumalma.pl