Skip to content Skip to footer

Paweł Przybysz

Terapeuta uzależnień

O mnie

Jestem terapeutą uzależnień, współuzależnienia i przemocy, także terapeutą zajęciowym. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od środków chemicznych / alkohol, narkotyki, leki, tytoń / i szkodliwych zachowań / hazard, seksoholizm, siecioholizm, zakupoholizm, objadanie się, ortoreksja – obsesyjne zdrowe jedzenie, bigoreksja – uzależnienie od wyglądu, tanoreksja – uzależnienie od opalania / z osobami współuzależnionymi, doznającymi przemocy i stosującymi przemoc. Mam doświadczenie w pracy z osobami LGBT obojga płci.

Jestem absolwentem Studium Pomocy Psychologicznej PTP IPZ, Studium Terapii Uzależnień PTP IPZ, Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej.

Mam własne doświadczenie z uzależnieniem od alkoholu, współuzależnieniem i przemocą w rodzinie, przeszedłem własną 2-letnią terapię oraz  8-miesięczny Program Rozwoju Osobistego PTP.

Posiadam doświadczenie zawodowe — stażu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie,  pracy w Ośrodkach i Poradniach Leczenia Uzależnień w Warszawie,  Ośrodku dla Osób Bezdomnych w Warszawie, Aresztach Śledczych w Gdańsku i Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie, Domu Pomocy Społecznej w Warszawie, Klubach Abstynenta w Warszawie, Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Warszawie. Pracowałem społecznie w Zespole Integracyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Dzielnicowych Zespołach Dialogu Społecznego, Klubie Integracyjnym w Warszawie, organizacjach pozarządowych.

Okazyjnie biorę udział jako ekspert w programie TVP „Ocaleni”, udzielam wypowiedzi do magazynu SENS oraz Zwierciadło.

Uczestniczę w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach szkoleniowych z zakresu uzależnień, współuzależnienia i przemocy. Chętnie poszerzam i zdobywam nową wiedzę z zakresu zainteresowań zawodowych oraz lubię zdobywać doświadczenia pracy w nowych środowiskach.

Pracę terapeutyczną i relacje z klientami poddaję  superwizji z superwizorem indywidualnym i grupowym oraz w zespole klinicznym Ośrodka. 

W swojej pracy kieruje się zasadami „Kodeksu etycznego psychoterapeuty PTP”.

Prywatnie dużo czytam, słucham muzyki, oglądam programy popularnonaukowe, przyrodnicze, historyczne, przestrzegam diety i rekreacyjnie uprawiam aktywności sportowe, dużo jeżdżę po Polsce, lubię zwiedzać zabytki przeszłości, ciekawe i niecodzienne miejsca, amatorsko robię dużo zdjęć, interesuje się ludźmi i ich życiem oraz sprawami społecznymi, w domu mam dwa koty.

Ten specjalista pracuje z:
dorosłymi,
dorosłymi z ADHD.