Skip to content Skip to footer

Nadzieja Skrypskaja

Psycholog, trener TUS

O mnie

Z wyróżnieniem ukończyłam studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na kierunku psychologia.

Doświadczenie zdobywałam w Fundacji PORT, gdzie pod stałą superwizją doświadczonego psychoterapeuty, współpracowałam z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi, które doświadczyły traumy. W Przystani Psychologicznej podczas letnich półkolonii pracowałam z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, między innymi z zespołem Aspergera, ADHD, dziecięcym porażeniem mózgowym; prowadziłam Treningi Umiejętności Społecznych.

W ramach współpracy ze Szkołą Rodzenia św. Rodziny prowadziłam zajęcia oraz udzielałam wsparcia psychologicznego parom czekającym na narodziny dziecka.

Udzielałam wsparcia psychologicznego, psychoedukacji oraz interwencji kryzysowej pracując na infolinii w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym.

Konsultowałam w języku rosyjskim rodziców, nauczycieli oraz innych dorosłych dzwoniących w sprawie bezpieczeństwa dzieci w ramach współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej diagnozowałam potrzeby wychowanków, prowadziłam konsultacje dla wychowawców oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci.

Uczestniczyłam w licznych konferencjach i webinariach poświęconych tematyce traumy, pracy z uchodźcami, pracy z dziećmi, wsparcia psychologicznego.

Najważniejszym aspektem mojej pracy z inną osobą obok profesjonalizmu i rzetelności jest okazywanie bezwarunkowej akceptacji, zrozumienia i szacunku wychodząc z założenia, że każda jednostka ludzka ma w sobie szczególną wartość. Moim motto jest powiedzenie: „Bądź życzliwy zawsze, ponieważ każdy, kogo spotykasz, toczy ciężką walkę, o której nic nie wiesz”.