Skip to content Skip to footer

mgr Aleksandra Kaczmarek

Dyrektor Zarządzający

O mnie

Skończyłam psychologię kliniczną na SWPS oraz 2-letnie Studium Terapii Uzależnień u prof. Jerzego Mellibrudy. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii prowadziłam zajęcia choreoterapeutyczne dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi i depresją. W ośrodku Goplańska pracowałam z uzależnionymi, a w Szpitalu Wolskim prowadziłam terapię indywidualną i grupową w Poradni Leczenia Uzależnień. W trakcie 2-letniej przerwy w pracy klinicznej wzbogaciłam swoje doświadczenie i perspektywę życiową — pracą w międzynarodowej korporacji informatycznej. Kończyłam tę przygodę z doświadczeniem trenerskim oraz wiedzą z zarządzania projektami (Certyfikat PRINCE). Przez kilka lat zajmowałam się zarządzaniem w specjalistycznej przychodni Nukleomed, byłam odpowiedzialna za prawidłową obsługę pacjentów oraz optymalizację procesów między działami w firmie. Dzisiaj jestem prowadzącą Centrum Psychoterapii Ben, a wraz z dr hab. n. med. Jarosławem Jóźwiakiem współtworzymy Centrum Terapii Kobiety i Dziecka ALMA. W Centrum szczególną uwagę poświęcamy depresji okołoporodowej oraz ADHD u dorosłych. Rozwijamy diagnostykę dorosłych z ADHD oraz program psychoedukacji wzmacniający efekty leczenia farmakologicznego dedykowany konkretnie pacjentom z ADHD.

Ta specjalistka pracuje z:
dorosłymi,
dorosłymi z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0 w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim,
DIVA Young.