Skip to content Skip to footer

Małgorzata Mazur​

Psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapeuta Małgorzata Mazur Alma

O mnie

Jestem psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia (4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne zintegrowane, ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin, dzieci i młodzieży) w Szkole Psychoterapii Dialog, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam studia magisterskie o specjalizacji psychologia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Swoje umiejętności doskonaliłam w Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku i Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie, uzyskując dyplom certyfikowanego terapeuty SI. Jestem praktykiem metody Kids Skills opracowanej przez dr. Bena Furmana.

Ponadto odbyłam szereg kursów i szkoleń podnoszących moje kwalifikacje, są to m.in.: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, interwencja kryzysowa u dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu działań profilaktycznych przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym dzieci i młodzieży w Fundacji Dzieci Niczyje, byłam normalizatorem Testu IDS-2 w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, skończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej (I i II stopień) w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, uzyskując certyfikat specjalisty pomocy i interwencji psychologicznej, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Brałam udział w licznych konferencjach naukowych na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi. Od 2008 roku pracuję zawodowo, obecnie jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach, zajmuję się przede wszystkim diagnozą psychologiczną, poradnictwem i terapią dzieci, młodzieży, udzielam wsparcia i wskazówek ich rodzicom.

Prowadzę terapię dla dzieci nieśmiałych, grupę wsparcia dla młodzieży. Jestem członkiem Zespołu Orzekającego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując m.in. w szkolnictwie oraz Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Warszawie.

W życiu prywatnym jestem mamą trzech córek. Lubię podróże, teatr, dobry film, muzykę i spotkania z ludźmi. W życiu stawiam przede wszystkim na rozwój osobisty, odkrywanie tego, co nieznane, podnoszenie swoich kompetencji i profesjonalną pomoc swoim pacjentom.

Ta specjalistka przyjmuje wyłącznie online i pracuje z:
dorosłymi,
dorosłymi z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0.