Skip to content Skip to footer

Maja Smolarz

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

O mnie

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej we wrocławskiej filii Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS, a dodatkowo posiadam również wykształcenie z zakresu kryminologii. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a ponadto realizuję program Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk.

Pracuję terapeutycznie przede wszystkim z pacjentami i pacjentkami z zaburzeniami osobowości oraz z osobami dotkniętymi w swoim życiu codziennym stresem mniejszościowym (nieheteronormatywnymi, transpłciowymi, niebinarnymi). Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Należę do zespołu specjalistów i specjalistek zajmujących się diagnozą oraz opracowywaniem planów psychoedukacyjnych dla dorosłych pacjentów z ADHD w Centrum Terapii Alma. Prowadzę również zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) w ramach Integracyjnego Klubu Wsparcia dla Dorosłych Osób w Spektrum Autyzmu, tworzonego przez Fundację Ergo Sum.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Stowarzyszeniu “Pro Civium”, zajmującym się udzielaniem pomocy postpenitencjarnej i wsparciem psychologicznym osób skazanych na karę pozbawienia wolności oraz ich rodzin, a także w Młodzieżowym Ośrodku Opiekuńczo–Wychowawczym typu resocjalizacyjnego Siemacha Spot 24/7 we Wrocławiu. W obu miejscach miałam okazję pracować z osobami mierzącymi się z zaburzeniami zachowania, osobowości, a także uzależnionymi od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Płynnie posługuję się językiem angielskim (C1+), znam też podstawy języka rosyjskiego (A2).

Ta specjalistka pracuje z:
dorosłymi,
dorosłymi z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0 w języku polskim i angielskim.