Maja Smolarz

Maja Smolarz

Psycholog

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej we wrocławskiej filii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, a dodatkowo posiadam również wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego ze specjalizacją w kryminologii. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Stowarzyszeniu “Pro Civium”, zajmującym się udzielaniem pomocy postpenitencjarnej i wsparciem psychologicznym osób skazanych na karę pozbawienia wolności oraz ich rodzin, a także w Młodzieżowym Ośrodku Opiekuńczo–Wychowawczym typu resocjalizacyjnego (Siemacha Spot 24/7) we Wrocławiu. W obu miejscach miałam okazję pracować z osobami mierzącymi się z zaburzeniami zachowania, osobowości, a także uzależnionymi od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Od października bieżącego roku rozpoczynam kształcenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, pragnąc przy tym skupić się przede wszystkim na pracy z Klientami z zaburzeniami osobowości, a także z osobami dotkniętymi w swoim życiu codziennym stresem mniejszościowym (nieheteronormatywnymi, nie-cispłciowymi oraz o egodystonicznej orientacji seksualnej).

Za najważniejszy aspekt pracy psychologicznej uważam obopólne zaufanie, dlatego moim podstawowym celem w kontakcie z Klientem jest indywidualne ukierunkowanie pracy na rozpoznanie problemu Klienta i określenie kierunku zmian w zgodzie z jego wartościami.

Po pierwszym roku studiów wyjechałam na dwa lata do Londynu, dlatego płynnie posługuję się językiem angielskim (C1+), znam też podstawy języka rosyjskiego (A2)