Skip to content Skip to footer

lek. Agnieszka Widła

Lekarz psychiatra

O mnie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w oddziałach szpitalnych ogólnopsychiatrycznych w leczeniu psychoz, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń nastroju w tym depresji oraz leczeniu uzależnień.

Lekarz psychiatra – dyplom Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Uzyskałam certyfikat terapii systemowej indywidualnej oraz rodziny w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii w orientacji behawioralno – poznawczej. Odbyłam staż w Oddziale Alzheimerowskim, obecnie pracuje na w Oddziale Psychogeriatrii w Szpitalu w Tworkach, gdzie dodatkowo pełniłam funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Psychogeriatrii. Od wielu lat prowadzę poradnictwo psychiatryczne. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń pamięci oraz innych zaburzeń psychicznych towarzyszących wiekowi podeszłemu.

Ta specjalistka pracuje z:
dorosłymi,
dorosłymi z ADHD.