Skip to content Skip to footer

Katarzyna Topór

Psycholog, terapeuta uzależnień, specjalista ADHD u dorosłych

Psycholog, Katarzyna Topór ALMA DBT

O mnie

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS o specjalności psychologia wspomagania rozwoju, uzyskując tytuł magistra. Ukończyłam 3-letnie Studium Terapii Uzależnień, po którego ukończeniu uzyskałam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Skończyłam zaawansowane szkolenie z dialogu motywującego, organizowanego przez Polski Instytut Dialogu Motywującego, co pozwala mi skutecznie wspierać klientów w procesie zmiany. Ta metoda, oparta na współpracy i empatii, pomaga wzmocnić motywację do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości życia.  Jestem członkiem Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.
Jako psycholog posiadam uprawnienia diagnostyczne z zakresu funkcji poznawczych, inteligencji oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży w różnym wieku.
 
Specjalizuję się w diagnozowaniu ADHD u osób  dorosłych. Moim celem jest identyfikacja mocnych stron oraz obszarów wymagających wsparcia, co pozwala na dostosowanie odpowiednich strategii terapeutycznych i edukacyjnych.  

Moje doświadczenie:
– praca terapeutyczna w poradni leczenia uzależnień MONAR
– praca terapeutyczna w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko z rodzinami z problemem alkoholowym.
– praca jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
– staże kliniczne w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień
– obecnie pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień, gdzie prowadzę terapię indywidualną z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, alkoholu, osobami współuzależnionymi, osobami DDA
– prowadzenie treningów umiejętności DBT (Dialektyczna Terapia Behawioralna) Treningi te są skierowane do osób zmagających się z trudnościami emocjonalnymi, ucząc je radzenia sobie z emocjami, poprawy relacji interpersonalnych oraz skutecznego zarządzania stresem.
– pracuję również na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień, gdzie prowadzę terapię grupową.
 
Swoją pracę poddaje stałej superwizji, regularnie podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach z mojej dziedziny, które pozwalają poszerzać moje kwalifikacje. Moje podejście jest dostosowane pod indywidualne potrzeby każdego Pacjenta. Bliski jest mi nurt humanistyczny i egzystencjalny. Skupiam się na człowieku holistycznie, podążając za jego potrzebami. Wspieram pacjentów w odnajdywaniu i wykorzystaniu mocnych stron do samorozwoju, we wprowadzaniu zmian w różnych obszarach życia. Pomagam Pacjentom w drodze do samoakceptacji, lepszego rozumienia samego siebie, analizowania myśli, odnalezienia ich źródła. Podczas terapii budujemy poczucie bezpieczeństwa, swobody i zrozumienia.
 
Ta specjalistka pracuje z:
✔ dorosłymi pacjentami z ADHD.