Skip to content Skip to footer

Justyna Łukomska

Pedagog, psychoterapeuta, trener umiejętności DBT

Psycholog, Justyna Łukomska ALMA DBT (1)

O mnie

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię dorosłych (także młodzieży) w nurtach Trzeciej Fali behawioryzmu – Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i Terapii opartej na Analizie Funkcjonalnej (FAP). Jestem terapeutą DBT -Terapii Dialektyczno-Behawioralnej – prowadzę sesje indywidualne, należę do zespołu konsultayjnego, który wspiera mnie w pracy terapeutycznej. Jestem także trenerem umiejętności DBT – prowadzę Treningi Umiejętności DBT.
 
W trosce o pacjentów doświadczających ogromnej dysregulacji emocji (zaburzenia osobowości z pogranicza, tendencje samobójcze, samouszkodzenia, bulimia, dystymia, ADHD) ukończyłam zaawansowane szkolenie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej: DBT Comprehensive.
Działam w Stowarzyszeniu Poradnia Polonijna, mając pacjentów z różnych stron świata. Współpracuję z logopedami, psychologami i Prowadzę tam także warsztaty dla rodziców i nauczycieli.
 
Ukończyłam I stopień szkolenia TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, III-modułowy kurs Terapii Behawioralnej, a także szkolenie psychoterapii dzieci i młodzieży (CBT Warszawa) i szereg innych kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje (dot. min somatyzacji, traumy, lęków, zaburzeń osobowości, pracy z rodziną). Jestem w trakcie całościowego, 4-letniego Szkolenia Psychoterapeutycznego w szkole nauk behawioralnych opartych na kontekstualiźmie – Behawioralnie w Warszawie.
 
Całe moje życie zawodowe związane jest ze słuchaniem i nauczaniem – organizuję warsztaty psychoedukacyjne, wykłady i treningi psychologiczne. Przez kilka lat pracowałam w szkołach w Belgii, co pozwoliło mi na dogłębne poznanie trudności, z jakimi borykają się na co dzień młodzież i dorośli. W swojej pracy współpracuję z psychiatrami, psychologami, logopedami i innymi specjalistami, by móc szerzej spojrzeć na trudności pacjenta.
 
Jestem członkiem Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) ogólnoświatowej organizacji zajmującej się rozwojem Terapii Akceptacji i Zaangażowania, nauk kontekstualnych i ram relacyjnych. Należę także do polskiego oddziału – ACBS Polska. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowemu treningowi superwizyjno-szkoleniowemu w nurcie ACT zwanym Treningiem Portlandzkim.
 
Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, propagatorką rodzicielstwa bliskości. Uwielbiam wędrówki po górach, dobry film i jeszcze lepszą książkę.