Jolanta Renduda

Jolanta Renduda

Psychoterapeuta behawioralno - poznawczy

Jestem psychologiem ze specjalnością psychologia kliniczna, psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo- behawioralnym osób dorosłych oraz psychoterapeutą par. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia psychoterapeutyczne. Aktualnie jestem na ostatnim roku 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego w CTPB przygotowującego do certyfikatu  psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Pracuję pod stałą superwizją. Od wielu lat prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz terapię par. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dorosłymi, młodzieżą oraz rodzinami między innymi w: Poradni Terapii Uzależnień w SZPZLO Warszawa Wawer,  Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, Fundacji „Zdrowie” oraz Poradni Synapsis. Swoją pracę i techniki terapeutyczne dostosowuję do aktualnej sytuacji i potrzeb pacjenta.

Pracuję z osobami dorosłymi: 

– znajdującymi się w sytuacji kryzysu (utraty pracy, rozpadu związku, żałoby)
– doświadczającymi przemocy psychicznej lub fizycznej, 
– z niską samooceną,
– pochodzącymi z rodzin z problemem alkoholowym, 
– z zaburzeniami nastoju (depresja, choroba dwubiegunowa), 
– z zaburzeniami lękowymi,
– z zaburzeniami osobowości,
– z zaburzeniami psychosomatycznymi