Skip to content Skip to footer

Joanna Aniela De Sousa Costa

Psycholog

Centrum Terapii Alma Wyszków Joanna Aniela De Sousa Costa

O mnie

Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Jestem specjalistką w zakresie włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywną propagatorką Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W latach 2018 – 2024 pełniłam funkcje kierownika i psychologa w Warsztatach Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Wyszkowie, podejmując aktywną współpracę m.in. z MOWES, MCPS. Byłam członkiem Zespołu Eksperckiego PSONI ds. opracowania Standardów Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także autorką projektów społecznych i publikacji na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Ta specjalistka pracuje z:
✔ dorosłymi.