Skip to content Skip to footer

Elżbieta Krzyżanowska

Terapeuta uzależnień

O mnie

Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym. Jest to metoda pozwalająca zdiagnozować problemy emocjonalne. Skupia się na teraźniejszości; na myślach, emocjach i działaniach. Jej celem jest poprawa jakości życia pacjenta, którą osiąga się przez modyfikację zachowania i sposobu myślenia. Lubię stosować takie techniki jak relaks i medytacja. Często także posługuję się metaforą i inscenizacją. Mam bogate doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, ale także z młodzieżą. Zwracają się do mnie osoby doświadczające różnych lęków, stanów depresyjnych, zmian nastroju, niepewności, niskiej samooceny.

Wszyscy wiemy, że ludzie mogą i umieją się zmieniać. Moja pomoc skierowana jest do tych, którzy dążą do zmian. Nie chodzi o to, by starać się przerodzić w inną osobę. Chodzi o to, by nauczyć się wykorzystywać swoje mocne strony i przekształcać ograniczenia. Osobowość kształtuje się przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa i młodości. Niestety bardzo często zdarza się tak, że kształtuje się ona na bazie lęków, wstydu, poczucia krzywdy, poczucia winy itp. Przez to człowiek tworzy fałszywy obraz siebie i świata. Na szczęście można to zmienić. Wielu ludzi poszukuje szczęścia na zewnątrz, nie wiedząc, że noszą w sobie jego potencjał. Jak odnaleźć to szczęście? To jest właśnie moja propozycja dla tych, którzy zechcą się ze mną skontaktować.

Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacji – ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie.
Jestem także specjalistą terapii uzależnień – ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień organizowane przez PARPA.
Ukończyłam kurs Racjonalnej Terapii Zachowania organizowany przez Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Aktualnie Ośrodek Pomocy Zdrowiu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w warszawie ul. Belottiego – od 2017 r. – prowadzenie alkoholików, osób współuzależnionych i DDA
2010 – 2016 Przychodnia / Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wołominie – prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych oraz konsultacje indywidualne także sesje rodzinne
20010 – 2016 Poltur S.A. – prowadzenie zajęć profilaktycznych i opieka psychologiczna na koloniach letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 2008 – 2011 Stowarzyszenie „Razem Przeciw Przemocy” – prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół warszawskich
2008 – 2010 – Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień – prowadzenie grup i udzielanie konsultacji indywidualnych (alkoholicy)
1998 – 2008 – Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piasecznie – prowadzenie grup (alkoholicy, ofiary przemocy i asertywność) oraz udzielanie konsultacji indywidualnych)
1994 – 1998 – Poradnia P/alkoholowa, Warszawa ul. Płocka 39 – Prowadzenie grup (alkoholicy, osoby współuzależnione, absolwenci), udzielanie konsultacji indywidualnych

ZAINTERESOWANIA
Bardzo interesuję się neurobiologią a także funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i dużo czytam na ten temat, praktykuję także medytację ZEN oraz jogę. Lubię także muzykę klasyczną.

Ta specjalistka pracuje z:
dorosłymi,
dorosłymi z ADHD.