Skip to content Skip to footer

dr Paweł Środa

Diagnosta

dr Paweł Środa Centrum Terapii Alma Siedlce

O mnie

Jestem absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (stopień naukowy doktora). Ukończyłem także studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego (KUL Lublin) oraz podyplomowe studia menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłem także wiele kursów i szkoleń m.in. „profilaktyka uzależnień”, „radzenie sobie ze stresem”, „profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych” czy „psychologia w zarządzaniu”. Stale podnoszę swoje kwalifikacje.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w różnorodnych obszarach m.in. jako dydaktyk oraz nauczyciel akademicki, co pozwoliło mi zdobyć cenne doświadczenie w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Pracując jako społeczny kurator zawodowy osób dorosłych oraz jako członek zarządów różnych spółek czy rad nadzorczych, zdobyłem umiejętności i kompetencje w zakresie komunikacji i rozumienia różnorodnych potrzeb ludzi.

W Almie pracuję kwestionariuszem Diva 5.0 do diagnozy ADHD, dzięki któremu lekarz psychiatra może postawić rzetelną diagnozę i ukierunkować leczenie.

Ten specjalista pracuje z:
✔ dorosłymi z ADHD

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0.