Skip to content Skip to footer

dr n. med. Monika Sugalska

Lekarz neurolog dziecięcy

O mnie

W 2016 r. ukończyłam z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie neurologii dziecięcej odbywałam w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii oraz Poradni Neurologicznej Dzieci i Młodzieży Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie. W 2021 roku ukończyłam kurs diagnostyki nerorozwojowej metodą Vojty. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z wykonywania badań elektrofizjologicznych – ENG oraz EMG.

W marcu 2020 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tematyka mojej pracy doktorskiej była związana z wczesną diagnostyką stwardnienia guzowatego celem zapobiegania rozwojowi padaczki i niepełnosprawności intelektualnej. Uczestniczyłam również w wieloośrodkowych badaniach skupiających się na leczeniu chorób neurologicznych m.in. prewencyjnym leczeniu padaczki na modelu stwardnienia guzowatego (badanie EPISTOP, EPIMARKER) oraz badaniu klinicznym oceniającym skuteczność kannabinoidów w leczeniu zespołu Tourette’a. Jestem autorką i współautorką kilkunastu publikacji naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. Uczestniczę regularnie w konferencjach medycznych oraz jestem członkiem stowarzyszeń neurologów dziecięcych (stowarzyszenia polskiego – PTND, europejskiego – EPNS oraz ogólnoświatowego – ICNA)

W swojej praktyce zajmuje się dziećmi z różnego rodzaju chorobami neurologicznymi wieku rozwojowego m.in. oceną neurorozwojową, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami napięcia mięśniowego, diagnostyką i leczeniem padaczki, bólów głowy, zaburzeniami napadowymi nie padaczkowymi, zaburzeniami koncentracji uwagi, chorobami skórno-nerwowymi m.in. stwardnieniem guzowatym.

W mojej pracy liczy się dla mnie zaufanie i otwarta komunikacja, a także nawiązanie relacji nie tylko z rodzicem, ale również z dzieckiem. W procesie leczenia moich pacjentów staram się stosować podejście holistyczne, ponieważ niektóre neurologiczne objawy mogą wynikać nie tylko z chorób neurologicznych, ale również ogólnoustrojowych, jak i psychologicznych.

Ta specjalistka pracuje z:
dziećmi,
dziećmi z ADHD.