Diagnostyka psychiatryczna

 
Diagnoza stanowi podstawowy element pracy psychiatry i psychologa. Jej zadaniem jest opisanie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. Celem diagnozy może być:

  • określenie natury problemu oraz wskazanie jego przyczyn i konsekwencji
  • prognozowanie zachowania
  • tworzenie planu interwencji
  • ocena postępów i efektów interwencji
  • zrozumienie osoby, która przychodzi z problemem
  • monitorowanie efektów leczenia