Skip to content Skip to footer

Beata Dumała

Psycholog

Psycholog w centrum Alma w Siedlach Beata Dumała

O mnie

Jestem absolwentką psychologii o specjalności psychologia zdrowia i psychoterapia na WSFiZ w Warszawie oraz absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ukończyłam studia podyplomowe poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa, diagnoza i terapia pedagogiczna oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Jestem również terapeutą integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych, pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach podstawowych. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą,  udzielam wsparcia psychologicznego rodzicom oraz nauczycielom nawiązując do psychoedukacji związanej ze zdrowiem psychicznym oraz trudnościami wychowawczymi.

Najważniejsze w pracy jest dla mnie zdobycie zaufania i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy. Zrozumienie indywidualnych problemów i potrzeb pacjenta przyczyni się do udzielenia odpowiedniego wsparcia i pomocy psychologicznej.

Ta specjalistka pracuje z:
✔ dziećmi,
✔ młodzieżą,
dorosłymi,
pacjentami z ADHD.

Diagnozuje ADHD w ramach:
DIVA 5.0.