Skip to content Skip to footer

Pracownia badań psychologicznych

Pracownia badań psychologicznych

Dlaczego stawiamy na badania psychologiczne? Podstawą sukcesu w leczeniu i terapii jest precyzyjna diagnoza. Choć psychologia wydaje się mało precyzyjną dziedziną i nie sposób odczytać cierpienia jak z wyników morfologii krwi, jest jednak w coraz większym stopniu wiedzą opartą na dowodach naukowych. Proponujemy zatem badania psychologiczne, aby nie zgadywać, nie przypuszczać, nie eksperymentować. Każda osoba, która do nas przychodzi po poradę, leczenie czy wsparcie, w pewien sposób powierza nam odpowiedzialność za swój dobrostan. Dlatego sprawdzamy, szukamy i często z detektywistycznym zacięciem tropimy przyczynę dolegliwości, ponieważ od tego punktu zaczyna się niekiedy trudna ścieżka prowadząca do lekkości życia, o której większość z nas marzy.

Malwina Użarowska
psycholog

Z jakiego rodzaju testów korzystamy?

Kiedy jeszcze warto wykonać badania psychologiczne?

1. Gdy szukamy przyczyn…

obniżonego nastroju, lęków, zamartwiania się, niepowodzeń, problemów w relacjach z bliskimi, poczucia samotności, rezygnacji, niestabilnych emocji, impulsywności i wielu innych.

Wykonujemy wtedy testy objawowe:
ADHD
spektrum autyzmu
depresja
zaburzenia lękowe
zaburzenia osobowości
skutki zdarzeń traumatycznych

Wybrane testy neuropsychologiczne (np. badanie procesów uwagowych).

2. Gdy chcemy ocenić predyspozycje

Wykonujemy wówczas:
Testy zdolności i sprawności intelektualnej, w tym zdolności wybitnych.

Testy zdolności i predyspozycji zawodowych:
badanie osobowości
ocena stabilności emocjonalnej
odporność na stres
zdolności do wzbudzania motywacji
kompetencje społeczne

3. W celach prawnych

Badania psychologiczne na użytek procesów sądowych (np. oceniające kompetencje rodzicielskie).

Jak wygląda proces diagnozy psychologicznej? (poniżej poglądowa grafika z ADHD, możemy zrobić podobną)