dr n. med. Monika Sugalska

dr n. med. Monika Sugalska

Lekarz neurolog dziecięcy

W 2016 r. ukończyłam z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecne doświadczenie zawodowe zdobywam w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii oraz Poradni Neurologicznej Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie, gdzie od 2017 roku pracuję jako lekarz rezydent w ramach specjalizacji z neurologii dziecięcej. Z neurologią jestem związana od czasów studenckich — w czasie studiów byłam założycielką oraz przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii Dziecięcej, oraz pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Studenckiego Koła Neurologii przy Katedrze i Klinice Neurologii.
W swojej praktyce zajmuje się dziećmi z różnego rodzaju chorobami neurologicznymi wieku rozwojowego, m.in. oceną neurorozwojową, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami napięcia mięśniowego, diagnostyką i leczeniem padaczki, bólów głowy, chorobami skórno-nerwowymi m.in. stwardnieniem guzowatym, zaburzeniami napadowymi niepadaczkowymi.
W mojej pracy liczy się dla mnie zaufanie i otwarta komunikacja, a także nawiązanie relacji nie tylko z rodzicem, ale również dzieckiem. W procesie leczenia moich pacjentów staram się stosować podejście holistyczne, ponieważ niektóre objawy mogą wynikać nie tylko z chorób neurologicznych, ale również ogólnoustrojowych, jak i psychologicznych.
 
W marcu 2020 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Przewód doktorski prowadzony był na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Praca doktorska otrzymała wyróżnienie Rady Dyscyplin Nauk Medycznych. Temat pracy: “Wczesna diagnostyka i leczenie stwardnienia guzowatego”.
Od 2017 roku jestem pracownikiem naukowym oraz naukowo-dydaktycznym (od 2020 r.) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzę zajęcia dydaktyczne w ramach pediatrii i neurologii dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Uczestniczę i uczestniczyłam w wieloośrodkowych badaniach skupiających się na leczeniu chorób neurologicznych m.in. prewencyjnym leczeniu padaczki na modelu stwardnienia guzowatego – projekty EPISTOP, EPIMARKER oraz ViRAP. W mojej pracy naukowej skupiam się przede wszystkim na stwardnieniu guzowatym oraz możliwościami zapobiegania padaczce. Jestem autorką i współautorką kilkunastu publikacji naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych o łącznej wartości 30,14 punktów Impact Factor, Indeks Hirscha: 4 (stan na dzień 21.08.2021 według Web of Science). W 2019 roku otrzymałam specjalną nagrodę indywidualną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za udział w oryginalnych i twórczych badaniach naukowych oraz znaczący wkład w budowaniu dorobku naukowego Kliniki Neurologii Dziecięcej.
Ponadto, biorę czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Wyniki mojej pracy naukowej prezentowałam m.in na międzynarodowej konferencji dotyczącej stwardnienia guzowatego w Waszyngtonie, europejskiej konferencji Epiexchange w Brukseli, konferencji Międzynarodowej Ligii Przeciwpadaczkowej (ILAE) w Wiedniu oraz konferencjach Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Od czerwca 2019 roku pełnię funkcję Sekretarza Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.
Monika Sugalska - ZnanyLekarz.pl