Psychiatra

dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak

dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak

Lekarz psychiatra

 

Więcej informacji i zapisy

lek. Marcin Iwański

lek. Marcin Iwański

Lekarz psychiatra

Jestem lekarzem rezydentem psychiatrą, ukończyłem wydział lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałem na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Zaburzeń Lękowych, Psychogeriatrycznym, Detoksykacyjnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.  Odbyłem również kursy branżowe dotyczące wprowadzenia do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz psychogeriatrii. 

 

Więcej informacji i zapisy

lek. Agnieszka Widła

lek. Agnieszka Widła

Lekarz psychiatra

Posiadam wieloletnie doświadczenie w oddziałach szpitalnych ogólnopsychiatrycznych w leczeniu psychoz, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń nastroju w tym depresji oraz leczeniu uzależnień.

 

Więcej informacji i zapisy

dr n. med. Wojciech Jernajczyk

dr n. med. Wojciech Jernajczyk

Lekarz psychiatra - specjalista zaburzeń snu

Od połowy lat 70-tych zajmuję się neurofizjologią snu.

Pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii od ok. 20 lat, m.in. pracowałem w II Klinice Psychiatrycznej IPiN. Przez 8 lat byłem ordynatorem oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu.

 

Więcej informacji i zapisy

lek. Jolanta Biskupiak

lek. Jolanta Biskupiak

Lekarz psychiatra

Jestem absolwentką Instytutu Medycznego w Taszkiencie (Uzbekistan). Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w Poradni leczenia uzależnień i Poradni zdrowia psychicznego. Ukończyłam kurs Otwarty Dialog.

Neurolog

dr n. med. Monika Sugalska

dr n. med. Monika Sugalska

Lekarz neurolog dziecięcy

W 2016 r. ukończyłam z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie neurologii dziecięcej odbywałam w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii oraz Poradni Neurologicznej Dzieci i Młodzieży Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie. W 2021 roku ukończyłam kurs diagnostyki nerorozwojowej metodą Vojty. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z wykonywania badań elektrofizjologicznych – ENG oraz EMG.
 

Więcej informacji i zapisy

dr n. med. Piotr Dybcio

dr n. med. Piotr Dybcio

Lekarz neurolog dorosłych

Ukończyłem II Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie. Niemal od początku praktyki lekarskiej pracuję w Klinice Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie prowadzę też zajęcia ze studentami; jednocześnie prowadzę przyszpitalną Poradnię Leczenie Bólów Głowy.

 

Więcej informacji i zapisy

Hematolog

dr n. med. Łukasz Hutnik

dr n. med. Łukasz Hutnik

Lekarz hematolog, onkolog dziecięcy

Ukończyłem II Wydział Lekarski WUM. Od ukończenia studiów pracuję w Klinice Onkologii, Hematologii i Pediatrii WUM gdzie zajmuję się leczeniem guzów litych oraz wrodzonymi zespołami niewydolności szpiku. W 2018 zostałem specjalistą pediatrii, obecnie kończę specjalizację z hematologii i onkologii dziecięcej (październik 2021). Prowadzę również zajęcia z histologii i embriologii dla studentów kierunku lekarskiego w Zakładzie Histologii WUM.

 

Więcej informacji i zapisy

Psycholog

mgr Weronika Czyrny

mgr Weronika Czyrny

Psycholog

Jestem magistrem psychologii, specjalność: psychologia kliniczna. Swoje kształcenie odbywałam w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Więcej informacji i zapisy

mgr Paulina Sołtys

mgr Paulina Sołtys

Psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jestem w trakcie szkolenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

Więcej informacji i zapisy

mgr Cezary Brygier

mgr Cezary Brygier

Psycholog

Jestem psychologiem, który uzyskał dyplom w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Obecnie uczę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, gdzie zdobywam adekwatną wiedzę z leczenia zaburzeń psychicznych metodą psychoterapii.

Więcej informacji i zapisy

mgr Anna Sadowska

mgr Anna Sadowska

Psycholog

Ukończyłam psychologię w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz studia podyplomowe Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku Psychodietetyka.

Więcej informacji i zapisy

mgr Aleksandra Kaczmarek

mgr Aleksandra Kaczmarek

Psycholog

Skończyłam psychologię kliniczną na SWPS oraz 2-letnie Studium Terapii Uzależnień u prof. Jerzego Mellibrudy. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii prowadziłam zajęcia choreoterapeutyczne dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi i depresją.

Więcej informacji i zapisy

mgr Katarzyna Kowalczyk

mgr Katarzyna Kowalczyk

Psycholog

Ukończyłam Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną z tytułem magistra na kierunku Psychologia kliniczna i psychoterapia. Od tego roku rozpoczęłam także kształcenie podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Seksuologia kliniczna.

Więcej informacji i zapisy

mgr Malwina Anna Użarowska

mgr Malwina Anna Użarowska

Psycholog

Ukończyłam psychologię kliniczną na SWPS w Warszawie. Obecnie kładę nacisk głównie na diagnozę ADHD i psychoedukację. Moje doświadczenie obejmuje blisko 20 lat (od 2003 r.) pracy nad skutkami stresu i lęku oraz nad ich źródłami.

Więcej informacji i zapisy

mgr Dorota Okulicz

mgr Dorota Okulicz

Psycholog/Psychoterapeuta

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, z Dialogiem Motywującym ielementami terapii Trzeciej Fali.

Więcej informacji i zapisy

mgr Gabriel Skorupa

mgr Gabriel Skorupa

Psycholog/ Specjalista biofeedback

Jestem absolwentem psychologii o specjalności projektowanie interakcji mózg-człowiek-komputer na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Ukończyłem wiele różnego rodzaju szkoleń z zakresu terapii biofeedback EEG, HRV, GSR, analizy QEEG i terapii tDCS w Polsce jak i za granicą m.in. w Hiszpanii czy Finlandii.

Więcej informacji i zapisy

Psycholog dziecięcy:

mgr Monika Waligórska

mgr Monika Waligórska

Psycholog - koordynator działu diagnostyki dziecięcej

Ukończyłam studia na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Dodatkowo posiadam kwalifikacje pedagogiczne.

Więcej informacji i zapisy

mgr Dominika Bolek

mgr Dominika Bolek

Psycholog dziecięcy

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Więcej informacji i zapisy

mgr Julia Rębisz

mgr Julia Rębisz

Psycholog dziecięcy

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością psychologia kliniczna i sądowa. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne, jestem terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem TUS. 

Więcej informacji i zapisy

mgr Nadzieja Skrypskaja

mgr Nadzieja Skrypskaja

Psycholog, trener TUS

Z wyróżnieniem ukończyłam studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na kierunku psychologia. Doświadczenie zdobywałam w Fundacji PORT, gdzie pod stałą superwizją doświadczonego psychoterapeuty, współpracowałam z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi, które doświadczyły traumy. 

Więcej informacji i zapisy

Psychoterapia

mgr Karolina Van-Laere

mgr Karolina Van-Laere

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, filologiem polskim. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w podejściu psychoanalitycznym. Ukończyłam Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie, Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz dwuletnie seminarium Obserwacji Niemowląt prowadzone przez Orę Dresner – psychoanalityka Tavistock Society of Psychotherapists w Wielkiej Brytanii. Jestem zrzeszona w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Więcej informacji i zapisy

mgr Justyna Sobocińska

mgr Justyna Sobocińska

Psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie rozpoczęłam 4-letnie studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

Zajmuję się diagnozą osób dorosłych z ADHD.

Więcej informacji i zapisy

mgr Sonia Geller

mgr Sonia Geller

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą z bogatym doświadczeniem zawodowym, doktorem nauk humanistycznych. 

Jestem także certyfikowanym terapeutą uzależnień i współuzależnienia. Swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie wykorzystywałam, pracując przez wiele lat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Więcej informacji i zapisy

mgr Maja Smolarz

mgr Maja Smolarz

Psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej we wrocławskiej filii Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS, a dodatkowo posiadam również wykształcenie z zakresu kryminologii. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a ponadto realizuję program Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji i zapisy

mgr Bartosz Żuchowski

mgr Bartosz Żuchowski

Psychoterapeuta

Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii indywidualnej, terapii par i pracy z grupami pod superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Więcej informacji i zapisy

Terapia uzależnień

ter. uzal. Paweł Przybysz

ter. uzal. Paweł Przybysz

Terapeuta uzależnień

Jestem terapeutą uzależnień, współuzależnienia i przemocy, także terapeutą zajęciowym. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Więcej informacji i zapisy

mgr Elżbieta Krzyżanowska

mgr Elżbieta Krzyżanowska

Psychoterapeuta uzależnień

Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym. Jest to metoda pozwalająca zdiagnozować problemy emocjonalne. Skupia się na teraźniejszości; na myślach, emocjach i działaniach. Jej celem jest poprawa jakości życia pacjenta, którą osiąga się przez modyfikację zachowania i sposobu myślenia.

Więcej informacji i zapisy

Rejestracja

Anna Soćko

Anna Soćko

Rejestracja

Natalia Piotrak

Natalia Piotrak

Rejestracja

Izabela Skorupska

Izabela Skorupska

Rejestracja

Administracja

dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak

dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak

Dyrektor ds. Medycznych

Więcej informacji

mgr Aleksandra Kaczmarek

mgr Aleksandra Kaczmarek

Dyrektor Zarządzający

Skończyłam psychologię kliniczną na SWPS oraz 2-letnie Studium Terapii Uzależnień u prof. Jerzego Mellibrudy. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii prowadziłam zajęcia choreoterapeutyczne dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi i depresją. 

Więcej informacji

Inne

Monika Trzeciak

Monika Trzeciak

Marketing Specialist

Michał Bajorek

Michał Bajorek

Webmaster