Poniżej publikujemy opracowany przez WHO szybki test przesiewowy (Adult ADHD Self report Rating Scale, ASRS), na podstawie którego można samemu ocenić ryzyko istnienia ADHD

 

Zaznacz pole, które najlepiej opisuje, jak się czułeś i zachowywałeś w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Prosimy o przekazanie wypełnionego kwestionariusza pracownikowi służby zdrowia podczas następnej wizyty w celu omówienia wyników.

1.Jak często masz problem z dopracowaniem zadania, po tym, jak najtrudniejsza jego cześć jest już zakończona?
2.Jak często masz problem ze zorganizowaniem się, gdy musisz wykonać zadanie wymagające zorganizowania?
3.Jak często zdaża Ci się zapomninać o spotkaniach i obowiązkach?
4.Kiedy masz zadanie wymagąjace wiele przemysleń, jak często odwlekasz lub unikasz takiego zadania?
5.Jak często musisz ruszać rękami lub nogami, kiedy musisz długo siedzieć?
6.Jak często czujesz się nadmiernie aktywny i zmuszony do dzialania, jakbyś był napędzany silnikiem?