Test ADHD

Poniżej publikujemy opracowany przez WHO szybki test przesiewowy (Adult ADHD Self report Rating Scale, ASRS), na podstawie którego można samemu ocenić ryzyko istnienia ADHD   Zaznacz pole, które najlepiej opisuje, jak się czułeś i zachowywałeś w ciągu ostatnich 6...