Skip to content Skip to footer

Najczęstsze zaburzenia współistniejące z autyzmem

Na całym świecie nieustannie rośnie świadomość tego zaburzenia i wzrasta też liczba rozpoznań. Dodatkową komplikacją jest współwystępowanie innych zaburzeń – na przykład ADHD czy reaktywnego zaburzenia przywiązania (RAD). W przypadku obu tych jednostek często spotykamy się z błędną diagnozą spektrum autyzmu. Dlatego staramy się wnikliwie analizować objawy każdej osoby, która zgłasza się po diagnozę.…

Read more